ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ostrzeżenie meteorolgiczne nr 39

2017-03-02 do 2017-03-03 // Oglądano: 1079 // Wstecz

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wKrakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 02.03.2017 do godz. 19:00 dnia 02.03.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak

Dyżurny

Piotr Ramza

Godzina i data wydania

godz. 18:27 dnia 01.03.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie od 09:00/02.03 do 19:00/02.03.2017 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować stanowisko ds. zarządzania kryzysowego tel.182613541,509327113

Mariusz Garus