ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ratułów - Wykonanie odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej "koło Ciężczaka" przez potok "Bystry"

2017-02-02 do 2017-02-20 // Oglądano: 1649 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej "koło Ciężczaka" przez potok "Bystry" w miejscowości Ratułów

Znak sprawy: RB.271.3.2017

Ogłoszenie nr 18421 - 2017 z dnia 02/02/2017 (Biuletynie Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 20/02/2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 20/02/2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:14:55Pobrano: 246 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:09Pobrano: 388 // 17.24 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:10Pobrano: 310 // 0.18 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:11Pobrano: 313 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:11Pobrano: 330 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:12Pobrano: 472 // 0.67 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:14Pobrano: 315 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:15Pobrano: 330 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:16Pobrano: 335 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:17Pobrano: 323 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:17Pobrano: 321 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:18Pobrano: 315 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:19Pobrano: 418 // 0.19 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_2017-03.pdf
Dodano: 2017-02-02 09:15:23Pobrano: 453 // 5.22 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2017-03
Dodano: 2017-02-02 09:15:24Pobrano: 454 // 1.41 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-02-20 13:03:59Pobrano: 289 // 0.72 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2017-03-10 09:14:18Pobrano: 255 // 0.64 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-03-20 12:45:09Pobrano: 216 // 0.33 MB