ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-01-27 do 2017-02-28 // Oglądano: 1027 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami / j. t. Dz. U. z 2015r poz. 1774 / oraz Uchwały Nr XX / 210/ 2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 listopada 2016r, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Działki nr 3361/12 i 3362/22 położone w Czarnym Dunajcu przy ul. Parkowej – niezabudowane, objęte Kw NS1T/00070547/1.

Położenie

Jednostka ewidencyjna: 121103_2 Czarny Dunajec, Obręb: 0003 Czarny Dunajec

Powierzchnia gruntu

569 mkw

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość ze względu na kształt /szerokość działki ~ 14m/ ma ograniczoną możliwość niezależnego zagospodarowania i nadaje się raczej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

 

MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Sposób zbycia

Przetarg nieograniczony

Wartość rynkowa nieruchomości wg wyceny

31.735,00 PLN

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt1 ipkt2 uogn.

 

20 marca 2017 roku

 

 

Czarny Dunajec 2017-01-27