ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu dot. prawnych aspektów ochrony powietrza

2017-01-19 do 2017-01-31 // Oglądano: 743 // Wstecz
Spotkanie w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu dot. prawnych aspektów ochrony powietrzaW dniu 12 stycznia odbyło się w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu spotkanie połączone z szkoleniem dotyczącym prawnych aspektów ochrony powietrza.

W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy, Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Biura Rozwoju oraz Radni i Sołtysi.

 

Szkolenie poprowadził Pan Miłosz Jakubowski – Radca Prawny, przedstawiciel Fundacji Frank Bold z Krakowa.

 

Program szkolenia obejmował między innymi następujące zagadnienia:

 

1. Wprowadzenie – informacje o stanie jakości powietrza w województwie małopolskim oraz wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie,

2. Uchwała antysmogowa – omówienie,

3. Program ochrony powietrza – omówienie, obowiązki gmin, raport o wykonaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2015 roku, sankcje dla gmin za nieprzestrzeganie postanowień Programu,

4. Dotacje i pożyczki na wymianę kotłów grzewczych i termomodernizację budynków – przedstawienie dostępnych programów,

5. Uprawnienia gmin w zakresie ochrony jakości powietrza, zasady ponoszenia kosztów kontroli palenisk, współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Policją.

 

Przedstawiciel Fundacji Frank Bold omówił ogólny stan powietrza w Polsce na tle innych krajów, stan powietrza w małopolsce, główne przyczyny problemu zanieczyszczenia powietrza, wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze życie i zdrowie. Ponadto w swojej prezentacji Pan Miłosz Jakubowski nawiązał do wprowadzanej aktualnie na terenie województwa małopolskiego tzw. uchwały antysmogowej oraz zapisów Programu ochrony powietrza.

 

W trakcie spotkania dyskutowano na temat zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Stwierdzono, że uchwała jest potrzebna, ponieważ niewątpliwie zauważalne są wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, głównie emisje pyłu PM10 i PM2,5, a jej zapisy wpłyną korzystnie na poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Zaznaczono jednak, że uchwała jest zbyt restrykcyjna w pewnych działaniach, takich jak np. całkowity zakaz użytkowania kotłów innych niż kotły spełniające normy ekoprojektu, regulacje eliminujące niemal całkowitą możliwość spalania drewna kawałkowego czy nadmierne ograniczenia i zakazy dotyczące kominków. Opinię w tej sprawie Wójt Gminy przekazał do Marszałka Województwa Małopolskiego. Ponadto uczestników spotkania niepokoiły skutki ekonomiczne dla mieszkańców, związane z wprowadzeniem uchwały.

 

Na zakończenie szkolenia, Pan Jakubowski zachęcił do prowadzenia działań edukacyjnych wśród mieszkańców, takich jak prowadzenie edukacji ekologicznej, informacje przekazywane w formie plakatów czy ulotek.