ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2017

2017-01-16 do 2017-01-27 // Oglądano: 1532 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług

nazwa zamówienia:

Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2017

znak sprawy: RB.271.1.2017

Ogłoszenie nr 8491-2017 z dnia 16/01/2017 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 27/01/2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 27/01/2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2016-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:41Pobrano: 279 // 0.57 MB
pdfSIWZ_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:52Pobrano: 369 // 14.45 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:53Pobrano: 376 // 0.20 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:54Pobrano: 405 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:55Pobrano: 361 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:56Pobrano: 1619 // 0.54 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:57Pobrano: 347 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:58Pobrano: 322 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:58Pobrano: 333 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:54:59Pobrano: 344 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:55:00Pobrano: 355 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Opis_przedmiotu_zamowienia_2017-01
Dodano: 2017-01-16 11:55:01Pobrano: 356 // 0.40 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2017-01
Dodano: 2017-01-16 12:00:20Pobrano: 354 // 0.12 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-01-27 12:31:14Pobrano: 347 // 0.50 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-02-01 08:37:37Pobrano: 290 // 0.58 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-02-10 08:57:37Pobrano: 244 // 0.33 MB