ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – informacja o dostępnych programach finansowania z zakresu dziedzictwa kulturowego

2017-01-11 do 2017-01-31 // Oglądano: 1153 // Wstecz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – informacja o dostępnych programach finansowania z zakresu dziedzictwa kulturowego

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało na swojej stronie internetowej (zakładka: Finanse -> Programy Ministra) informacje na temat aktualnych programów finansowania z zakresu dziedzictwa kulturowego, tj.:

§ „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” – celem tego programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej
i postaw patriotycznych.

 

Beneficjentami mogą zostać następujące podmioty prawa polskiego:

1)samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 987);

2) organizacje pozarządowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;

5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Link:http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju.php

§ „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci” – celem tego programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Beneficjenctami mogą zostać samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę nad przynajmniej jednym miejscem pamięci. O dofinansowanie w ramach programu nie mogą ubiegać się instytucje kultury współprowadzono przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego

Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wspieranie-samorzadowych-instytucji-kultury-ndash-opiekunow-miejsc-pamieci.php

Termin składania wniosków aplikacyjnych do obu programów upływa
31 stycznia 2017 r. Wszelkie niezbędne informacje dot. ww. programów, w tym regulamin oraz wytyczne znajdują się pod zamieszczonymi linkami.

 

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie przedmiotowych programów należy bezpośrednio kontaktować się z Panem Janem Łazickim z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, tel. 22 42 10440, e-mail: jlazicki@mkidn.gov.pl.