ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podszkle - Przebudowa drogi "Bugaj" nr K360313 na odcinku długości 0,635 km w ramach projektu pn.: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Czarny Dunajec

2017-01-05 do 2017-01-24 // Oglądano: 1481 // Wstecz
                                                           

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Projekt pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Czarny Dunajec - przebudowa drogi Bugaj nr K360313”Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej "Bugaj" nr K360313 w miejscowości Podszkle na odcinku od km 0+000 do km 0+635 w ramach projektu pn.: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.2.20167

Ogłoszenie nr 3120 - 2017 z dnia 05/01/2017 (Biuletynie Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 24/01/2017 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 24/01/2017 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:37Pobrano: 298 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:52Pobrano: 405 // 15.15 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:53Pobrano: 376 // 0.19 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:54Pobrano: 334 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:55Pobrano: 352 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:56Pobrano: 395 // 0.73 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:57Pobrano: 359 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:58Pobrano: 347 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:52:59Pobrano: 359 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:53:00Pobrano: 355 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:53:01Pobrano: 352 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:53:02Pobrano: 353 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:53:02Pobrano: 404 // 0.06 MB
zipZalacznik_12_Przekroje_typowe_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:53:03Pobrano: 368 // 0.15 MB
pdfZalacznik_13_Opis_techniczny_2017-02
Dodano: 2017-01-05 10:53:04Pobrano: 509 // 0.13 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie do przetargu - z dnia 11.01.2017r.
Dodano: 2017-01-11 10:17:16Pobrano: 275 // 0.36 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2017-01-24 12:56:51Pobrano: 309 // 0.60 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2017-02-01 10:05:00Pobrano: 293 // 0.09 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2017-02-17 09:10:01Pobrano: 233 // 0.41 MB