ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3

2017-01-04 do 2017-01-05 // Oglądano: 1161 // Wstecz

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 04.01.2017 do godz. 15:00 dnia 04.01.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.08:00 dnia 04.01.2017 OSTRZEŻENIE nr 2 na SILNY WIATR/1,

ZAWIEJE/ZAMIECIE ŚNIEŻNE/1 wydane o godz.14:28 dnia 03.01.2017.

Dyżurny

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

godz. 14:34 dnia 03.01.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 malopolskie.poludniowy od 00:00/04.01 do 15:00/04.01.2017 przyrost pokrywy od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować stanowisko ds. zarządzania kryzysowego tel.182613541,509327113

Mariusz Garus