ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 108

2016-12-01 do 2016-12-02 // Oglądano: 1003 // Wstecz

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 108

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 20:00 dnia 01.12.2016 do godz. 11:00 dnia 02.12.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.20:00 dnia 02.12.2016 OSTRZEŻENIE nr 107 na INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU/2 wydane o godz.13:40 dnia 30.11.2016.

Dyżurny

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

godz. 12:29 dnia 01.12.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie od 20:00/01.12 do 11:00/02.12.2016 predkosc do 50 km/h, porywy do 90 km/h, W i SW

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować stanowisko ds. zarządzania kryzysowego tel.182613541,509327113

Mariusz Garus