ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Unijne wsparcie na przebudowę drogi „Bugaj” w miejscowości Podszkle

2016-12-21 do 2016-12-31 // Oglądano: 1330 // Wstecz
Unijne wsparcie na przebudowę drogi „Bugaj” w miejscowości PodszkleWójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz wraz z Kierownikiem Referatu Budownictwa Antonim Chlebkiem odebrali z rąk wicemarszałka małopolskiego Stanisława Sorysa i członka zarządu województwa małopolskiego Leszka Zegzdy umowę gwarantującą wsparcie finansowe przedsięwzięcia jakim będzie przebudowa drogi Bugaj (Podszkle) nr K360313 w ramach programu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy Czarny Dunajec”.

Umowy wręczone dla beneficjentów z subregionu podhalańskiego, do którego należy Gmina Czarny Dunajec i sądeckiego zostały wręczone podczas spotkania w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Budowa lub modernizacja dróg jest nowym działaniem realizowanym w ramach PROW, które ma na celu lepsze skomunikowanie terenów wiejskich z już istniejącą siecią drogową, a w konsekwencji ułatwienie dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. O przyznaniu dofinansowania w ramach PROW decydowała liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących m.in.: dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja zadania (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wysokości bezrobocia w powiecie oraz powiązania przedsięwzięcia z inwestycjami z zakresu tworzenia infrastruktury szerokopasmowej.

Dzięki wsparciu finansowemu w subregionie podhalańskim zrealizowanych zostanie 9 przedsięwzięć w tym przebudowa drogi Bugaj nr K360313. Koszt zadania wyniesie 274 270,63 zł. Dofinsowanie, które otrzyma Urząd gminy Czarny Dunajec wyniesie 174 518,00.

Fot. UMWM