ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

"Małopolskie Remizy" - remont pomieszczeń remizy OSP Wróblówka

2016-11-08 do 2016-11-22 // Oglądano: 1294 // Wstecz
"Małopolskie Remizy" - remont pomieszczeń remizy OSP WróblówkaCo roku Gmina Czarny Dunajec przystępuje do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Remizy”. W ramach konkursu zgłaszane jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dostają dotację na remont remiz.

W 2016 r. z dotacji skorzystała Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblówce na remont remizy stojącej w centrum miejscowości. Zakres robót obejmował remont pomieszczeń tj. garaż (roboty rozbiórkowe, wykonanie betonowej posadzki przemysłowej, wykucie z muru ościeżnic, zamontowanie stalowych drzwi, ługowanie, zeskrobanie i zmycie starej farby, przyklejenie siatki, licowanie ścian płytkami na klej, gładzie wewnętrzne, gruntowanie podłoży, malowanie farbami emulsyjnymi, demontaż opraw oświetleniowych, wykucie bruzd dla przewodów, przewody wtynkowe, zaprawianie bruzd, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe, montaż opraw oświetleniowych, demontaż zmywaka, baterii, podgrzewacza wody, rurociągu kanal., rurociągi z PVC kanal., rurociągi z tworzyw sztucznych, otuliny termoizolacyjne, dodatki za podejścia dopływowe, wywóz gruzu), kantorek (roboty rozbiórkowe, warstwy wyrównawcze pod posadzki, wykonanie przesklepień otworów w ścianach, wywóz gruzu, przyklejenie siatki, gładzie wewnętrzne, gruntowanie podłoży, malowanie farbami emulsyjnymi), hydrofornia (okładziny gipsowo-kartonowe, przyklejenie siatki, gładzie wewnętrzne, gruntowanie podłoży, malowanie farbami emulsyjnymi).

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 29 861,45 zł. W ramach konkursu dofinansowanie wyniosło 11 296,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków województwa małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016”.