ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

110 – lecie OSP Stare Bystre

2016-09-13 do 2016-09-27 // Oglądano: 2144 // Wstecz
110 – lecie OSP Stare BystreOchotnicza Straż Pożarna w Starem Bystrem ma już 110 lat. Jubileusz ten był znakomitą okazją na podsumowanie działalności jednostki, wręczenia odznaczeń dla druhów i osób zasłużonych oraz poświęcenia nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Iveco, o które OSP Stare Bystre wzbogaciła się w 2015 r.

Uroczystość strażacka w Starem Bystrem odbyła się w niedzielę 11 września. Rozpoczęła ją msza św. w intencji wszystkich strażaków.

Po nabożeństwie na placu przy remizie OSP odbył się uroczysty apel w towarzystwie wielu gości m.in. Wójta Gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza, Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec Stanisława Gonciarczyka, Radnego Gminnego, a zarazem Sołtysa Starego Bystrego Andrzeja Ligasa, Radnego Gminnego Józefa Miętusa, Pełnomocnika Wójta Gminy Czarny Dunajec ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Gminie Mariusza Garusa, Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu mł. bryg. Mariusza Łaciaka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Targu dh Jana Kuczkowicza, byłego Komendanta ZOSP RP w Gminie Czarny Dunajec dh Józefa Lei, byłego Prezesa ZOSP RP w Gminie Czarny Dunajec dh Czesława Garczka, Komendanta ZOSP RP w Gminie Czarny Dunajec dh Karola Krzysiaka, Prezesa ZOSP RP w Gminie Czarny Dunajec dh. Jana Styrczuli, Prezes firmy Szczęśniak – Producenta Pojazdów Strażackich Anny Szczęśniak, księży Franciszka Juchasa, Andrzeja Bukalskiego i Jerzego Adamczyka, Pocztów Sztandarowych jednostek OSP z całej Gminy Czarny Dunajec i sąsiednich z Gminy Nowy Targ oraz mieszkańców Starego Bystrego.

Rys historyczny jednostki obchodzącej w tym roku jubileusz 110 – lecia przedstawił jej obecny Prezes Marek Biela. Oprócz w niego w skład Zarządu wchodzą Bogusław Stopka - Naczelnik, Piotr Kula - Zastępca Naczelnika, Rafał Kwak - Sekretarz, Piotr Obrochta – Skarbnik i Andrzej Kwak – Gospodarz. Jednostka liczy 58 druhów oraz 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych strażaków.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Stanisław Biela, Władysław Biela, Tadeusz Kwak, Stanisław Malecki, Zbigniew Obrochta i Stanisław Tyrała.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Czesław Łowisz, Andrzej Obrochta, Stanisław Obrochta i Daniel Sieczka.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Andrzej Harbut, Piotr Kula, Andrzej Ligas, Mateusz Mroszczak, Paweł Skupień i Maria Sieczka.

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymało 13 druhów: Grzegorz Biela, Marek Biela, Jan Harbut, Grzegorz Harbut, Jan Kula, Andrzej Kwak, Edward Kwak, Rafał Kwak, Władysław Mroszczak, Jan Mroszczak, Marcin Obrochta, Piotr Obrochta i Bogusław Stopka.

Nadmienić należy, że parę dni wcześniej z rąk Wicewojewody Małopolskiego Piotra Ćwika za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę uhonorowany został dh Stanisław Biela.

Zarząd OSP Stare Bystre z okazji jubileuszu postanowił przyznać okolicznościowe wyróżnienia.

Za szczególne zaangażowanie i pomoc w zakupie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego uhonorowani zostali Wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, Skarbnik Gminy Stanisława Pilch, Pełnomocnik Wójta Mariusz Garus, Przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec Stanisław Gonciarczyk, Sołtys oraz Radny Andrzej Ligas oraz Radny Józef Miętus.

Za wieloletnią współpracę i pomoc w realizowaniu działań ratowniczych wyróżniono mł. bryg. Mariusza Łaciaka, Józefa Leję, Czesława Garczka, Kazimierza Jarończyka - Prezesa Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu

Za wykonanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dziękowano Firmie Szczęśniak, a w szczególności Prezes Annie Szczęśniak i Waldemarowi Powroźnikowi.

Za wieloletnią bezinteresowną i ofiarną działalność na rzecz jednostki OSP Stare Bystre wyróżniono Stanisława Maleckiego, Daniela Sieczkę, Grzegorza Harbuta, Andrzeja Ligasa, Mateusza Mroszczaka, Tadeusza Kwaka, Władysława Harbuta i Stanisława Harbuta.

Uhonorowano także przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm za pomoc i wsparcie finansowe jednostki: firma BIELA - Anna i Stanisław Bielowie, firma TESMA - Teresa i Ryszard Szeligowie, firma TYLKA - Katarzyna i Piotr Tylkowie, Firma Gamatex - Maria i Władysław Gackowie, „Gazdówkę pod lasem” - Bożena i Tadeusz Rebidasowie, firmę HYRCZYK - Janina i Tadeusz Hyrczykowie.

Uroczystość strażacka w Starem Bystrem była znakomitą okazją do poświęcenia i uroczystego przekazania zakupionego w 2015 r. samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Iveco.

Obchody zakończył występy miejscowego zespołu regionalnego „Turnie” i zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Martyny”.

Piotr Duraj