ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odrowąż - Wykonanie remontu drogi gminnej "Na Beskid" w miejscowości Odrowąż uszkodzonej w wyniku klęski żywiołowej

2016-09-09 do 2016-09-26 // Oglądano: 1218 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu drogi gminnej "Na Beskid" w miejscowości Odrowąż uszkodzonej w wyniku klęski żywiołowej

Znak sprawy: RB.271.26.2016

Ogłoszenie nr 306748 - 2016 z dnia 09/09/2016 (Biuletynie Zamówień Publicznych)

  Termin składania ofert: do dnia 26/09/2016 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: w dniu 26/09/2016 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:42Pobrano: 342 // 0.56 MB
pdfSIWZ_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:44Pobrano: 397 // 1.55 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:45Pobrano: 273 // 0.16 MB
docZal_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:45Pobrano: 297 // 0.12 MB
docZal_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:46Pobrano: 296 // 0.13 MB
pdfZal_04_Wzor_umowy_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:47Pobrano: 288 // 1.09 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:48Pobrano: 277 // 0.12 MB
docZal_06_Wykaz-osob_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:50Pobrano: 272 // 0.12 MB
docZal_06-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:51Pobrano: 271 // 0.12 MB
docZal_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:51Pobrano: 282 // 0.11 MB
docZal_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:52Pobrano: 284 // 0.12 MB
docZal_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:53Pobrano: 264 // 0.12 MB
docZal_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:54Pobrano: 258 // 0.13 MB
pdfZal_11_Przedmiar_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:54Pobrano: 311 // 0.07 MB
zipZal_12_Przekroje_typowe_2016-26
Dodano: 2016-09-09 09:29:55Pobrano: 302 // 0.20 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2016-09-26 12:19:33Pobrano: 303 // 0.54 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2016-10-06 14:36:04Pobrano: 294 // 0.64 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2016-10-12 10:40:43Pobrano: 277 // 0.33 MB