ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec, Pieniążkowice - Wykonanie budowy oraz przebudowy boisk sportowych

2016-09-07 do 2016-09-22 // Oglądano: 1666 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie budowy oraz przebudowy boisk sportowych w miejscowościach Pieniążkowice oraz Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.25.2016

Ogłoszenie nr 305937 - 2016 z dnia 07/09/2016 (Biuletynie Zamówień Publicznych)

  Termin składania ofert: do 22/09/2016 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 22/09/2016 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:30Pobrano: 345 // 0.54 MB
pdfSIWZ_25-2016
Dodano: 2016-09-07 13:12:44Pobrano: 357 // 17.20 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:45Pobrano: 295 // 0.18 MB
docZal_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:47Pobrano: 286 // 0.12 MB
docZal_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:48Pobrano: 282 // 0.13 MB
pdfZal_04_Wzor_umowy_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:50Pobrano: 292 // 1.17 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:51Pobrano: 297 // 0.12 MB
docZal_06_Wykaz-osob_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:53Pobrano: 291 // 0.13 MB
docZal_06-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:54Pobrano: 293 // 0.12 MB
docZal_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:54Pobrano: 286 // 0.11 MB
docZal_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:55Pobrano: 289 // 0.12 MB
docZal_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:56Pobrano: 292 // 0.12 MB
docZal_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:57Pobrano: 934 // 0.13 MB
zipZal_11_Przedmiary_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:12:57Pobrano: 362 // 0.08 MB
zipZal_12_Dokumentacja_projektowa_2016-25
Dodano: 2016-09-07 13:13:04Pobrano: 405 // 6.34 MB
pdfOdpowiedź na zapytanie - z dnia 15.09.2016r
Dodano: 2016-09-15 14:30:20Pobrano: 307 // 0.45 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2016-09-22 13:29:19Pobrano: 373 // 0.56 MB
pdfZawiadomnienie o unieważnieniu postępowania przetargowego w część nr 2
Dodano: 2016-10-06 13:05:06Pobrano: 297 // 0.32 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci nr 1
Dodano: 2016-10-06 13:06:12Pobrano: 380 // 0.66 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy - (w części nr 1 zamówienia)
Dodano: 2016-10-13 12:20:14Pobrano: 274 // 0.33 MB