ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:48

2016-08-05 do 2016-08-08 // Oglądano: 1217 // Wstecz

 

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:48

Nazwa biura

 BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

 gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 05.08.2016 do godz. 06:00 dnia 06.08.2016

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym,             w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na innych mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

godz. 08:55 dnia 05.08.2016

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie: skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od15:00/05.08.do06:00/06.08.2016

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r               o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej  z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować stanowisko ds. zarządzania kryzysowego tel.182613541,509327113

                                                                                       

                                                                                                        Mariusz Garus