ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2016-06-06 do 2016-06-27 // Oglądano: 1194 // Wstecz

 

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

            Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz Uchwał Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 maja 2016 r Nr XV/154/2016, Nr XV/155/2016, Nr XV/156/2016 i Nr XV/157/2016  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:


Oznaczenie  nieruchomości 

Dz. ew. 14756, 14757, 14758, 14759 i 14761

Położenie  

Czarny Dunajec                 

Powierzchnia gruntu

13.1770 ha

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1       

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wykaszanie – działalność gospodarcza                                        

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

TF – tereny obszarów torfowisk i potorfi

 

Warunki umowy

Czynsz roczny 700,00 zł + należny podatek VAT waloryzowany na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych         

Okres dzierżawy                            

 

Umowa długoterminowa do 31 grudnia 2021 roku .

                        


Oznaczenie  nieruchomości 

Cz.dz. ew. 1914/46

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Nadwodna      

Powierzchnia gruntu

0.1000 ha (dodatkowa powierzchnia do dzierżawionego już terenu)

Księga wieczysta

KW 70547              

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza – DOMY Z BALI                                

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UC 1 - tereny o charakterze komercyjnym    

 

Warunki umowy

Czynsz miesięczny waloryzowany na dzień              1 stycznia każdego roku trwania umowy            o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych        

Okres dzierżawy                            

 do 31 grudnia 2026 r                       


Oznaczenie  nieruchomości 

Cz.dz. ew. 1914/46

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Nadwodna      

Powierzchnia gruntu

0.4000 ha (dodatkowa powierzchnia do dzierżawionego już terenu)

Księga wieczysta

KW 70547              

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza – Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UC 1 - tereny o charakterze komercyjnym   

Warunki umowy

Czynsz miesięczny waloryzowany na dzień              1 stycznia każdego roku trwania umowy            o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych        

Okres dzierżawy                            

do 31 grudnia 2020 r                            


Oznaczenie  nieruchomości 

Cz.dz. ew. 400/31

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Kolejowa

Powierzchnia gruntu

0.0600 ha

Księga wieczysta

NS1T / 00075051/2

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza – Firma handlowo- Usługowa „EDEN”

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UC 1 - tereny o charakterze komercyjnym   

 

Warunki umowy

Czynsz miesięczny waloryzowany na dzień              1 stycznia każdego roku trwania umowy            o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych        

Okres dzierżawy                            

 

Umowa  długoterminowa do 31 grudnia 2026 r

 

                            

Czarny Dunajec dnia 2016.06.01