ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I/19

2016-06-02 do 2016-06-03 // Oglądano: 820 // Wstecz

 

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I/19

Nazwa biura

BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Obszar zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy – (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:00 dnia 02.06.2016 do godz. 09:00 dnia 03.06.2016

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (punktowo również o charakterze burzowym) w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa i w zlewniach zurbanizowanych, prognozowane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny

Karolina Wolanin

Godzina i data wydania

godz. 2.06.2016 - godz. 08:15

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnia skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od09:00/02.06.do09:00/03.06.2016

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach, proszę informować stanowisko ds. zarządzania kryzysowego tel.182613541,509327113

                                                                                        

                                                                                                        Mariusz Garus