ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej

2016-05-30 do 2016-06-14 // Oglądano: 1375 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na dostawy

nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej Gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.18.2016

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 18/2016

Numer ogłoszenia w BZP: 59395 - 2016

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30/05/2016

  Termin składania ofert: do 14/06/2016 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 14/06/2016 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:53Pobrano: 315 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:54Pobrano: 369 // 0.79 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:55Pobrano: 352 // 0.14 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:55Pobrano: 350 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:56Pobrano: 361 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-dostaw_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:57Pobrano: 349 // 0.04 MB
docZal_05_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:57Pobrano: 340 // 0.04 MB
pdfZal_06_Projekt_umowy_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:58Pobrano: 377 // 0.29 MB
pdfZal_07_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_2016-18
Dodano: 2016-05-30 08:30:59Pobrano: 404 // 0.17 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 07-06-2016r.
Dodano: 2016-06-07 08:56:31Pobrano: 315 // 0.86 MB
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Dodano: 2016-06-14 13:26:10Pobrano: 285 // 0.03 MB