ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec za rok 2015

2016-05-27 do 2016-06-16 // Oglądano: 1025 // Wstecz

Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia  7 stycznia 2015r. został ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,