ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

II Sympozjum Naukowo – Integracyjne - 15 lat kształcenia integracjnego na Podhalu

2016-05-20 do 2016-06-01 // Oglądano: 1316 // Wstecz
II Sympozjum Naukowo – Integracyjne  - 15 lat kształcenia integracjnego na PodhaluSzanowni Państwo,

Mamy przyjemność po raz drugi zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Sympozjum naukowo – integracyjnym „15 lat kształcenia integracyjnego na Podhalu", które odbędzie się w dniach od 31 maja – 1 czerwca 2016r. w Czerwiennem w hotelu „Bachledówka”.

Celem organizowanego Sympozjum jest przedstawienie zmian jakie dokonały się na Podhalu od czasów najdawniejszych, a w szczególności w  ciągu ostatnich 15 lat , tj. od momentu powołania szkół integracyjnych w Czerwiennem.  Wykładowcami będą  naukowcy, specjaliści i praktycy, którzy od wielu lat nadają  kształt kształceniu integracyjnemu. Mam nadzieję, że ich wiedza przyczyni się do propagowania kształcenia integracyjnego i edukacji włączającej,  będą też ważnym bodźcem do dyskusji na temat integralnego rozwoju dziecka w wymiarze społecznym, fizycznym, kulturowym, moralnym i duchowym.

W ramach sympozjum zaplanowaliśmy:

Część praktyczną:

 

Przykłady dobrych praktyk:

-  Jak  indywidualizować pracę  na lekcji w klasie integracyjnej, na przykładzie  lekcji biologii  w gimnazjum.

Prowadzący: mgr Agata Duraj - muzykolog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog; koordynator ds. integracji  oraz  innowacji pedagogicznej „Cząstki elementarne” realizowanej w Przedszkolu SPSK w Czerwiennem, Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwiennem, Katolickim Gimnazjum Integracyjnym SPSK im. Jana Pawła II  w Czerwiennem. Terapeuta metody Thomatisa.

Prowadzący: mgr Mateusz Zahora  - nauczyciel biologii, chemii,  fizyki z elementami informatyki,  oligofrenopedagog , terapeuta, koordynator innowacji pedagogicznej „Re-personalizacja”

 

Istnieje możliwość udziału zainteresowanych nauczycieli w zajęciach lekcyjnych w klasach integracyjnych na terenie Katolickich Szkół Integracyjnych w Czerwiennem.

Część merytoryczną:

 

- Dzieci od boginki, czyli Podhale sprzed integracji.

 Wykładowca: Anna Mlekodaj - dr hab. n. humanistycznych,  pracownik Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, specjalista w zakresie rodzimej literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka wielu publikacji naukowych z tego zakresu oraz  monografii pt. „Kwietno pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym".

- Integralny rozwój osobowości podstawą integracji.

Wykładowca: Violetta Błasiak - psycholog kliniczny, ukończone studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wieloletni pracownik  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (z 17 letnim stażem).  Szczególne zainteresowanie i praktyka zawodowa w zakresie stymulacji małych dzieci rozwojowo zaburzonych: mutyzm, autyzm, zaburzenia emocjonalne. Od 2007 roku Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, organu prowadzącego szkoły,  w których integralny rozwój osobowości człowieka, wg dokumentów nauczania Jana Pawła II,  stanowi misję tych szkół, ponadto od 2013 roku Dyrektor Szkół Specjalnych SPSK  w Częstochowie.

- Organizacja pracy w klasie integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy nauczyciela przedmiotu i nauczyciela współorganizującego nauczanie.

 Wykładowca: Urszula Grygier - edukator, nauczyciel biologii, nauczyciel przyrody, z uprawnieniami zarządzania oświatą, edukatorskimi oraz w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oligofrenopedagog. Autorka licznych artykułów w czasopismach o tematyce edukacyjnej oraz pozycji książkowych: "Praca w klasach integracyjnych" Wyd. Impuls, "Spotkania ekologiczne" Wyd. Edukacyjne, "Scenariusze do przyrody" Wyd. Pazdro. Od 1982 roku nauczyciel i wychowawca w SP  i Gimnazjum. Od 2002 roku doradca metodyczny w UMK, autorka podręczników  i programów w tematyce edukacji przyrodniczej, współpracy nauczycieli i kształcenia integracyjnego. Ekspert komisji ds. awansu nauczycieli oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także rzeczoznawca  MEN w zakresie programów nauczania, podręczników i środków dydaktycznych. Edukator i trener współpracujący z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz UJ w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów oraz zajęć ze studentami.

- Praca z uczniem z dysfunkcją społeczną na podstawie innowacji pedagogicznej   „Re –personalizacja”

Wykładowca: Jolanta Kraśniewska – pedagog, teolog duchowości, mediator rodzinny, terapeuta (Paryż, Rzym Mediolan, Warszawa, Kraków) praca na polu resocjalizacji i pomocy rodzinie w wymiarze teoretycznym – własne programy socjoterapeutyczne i praktyczne. Ponad 20-letnie doświadczenie pracy w różnorodnych ośrodkach w Polsce i za granicą. W Krakowie przy Fundacji Pro Humana Vita kierowała Poradnią „Metanoia” według autorskiego programu, prowadząc terapię indywidualną, grupową i rodzinną. Członek Fundacji Przymierze serc mającej na celu pomoc i prace z więźniami i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od wielu lat współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie tworząc i prowadząc szkolenia i warsztaty dla kadry systemu pomocy społecznej. Współdziała w Małopolskim Projekcie „Mediacje rówieśnicze, jako metoda wychowawcza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.” Jest wykładowcą resocjalizacji i profilaktyki społecznej na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Szkolenia z zakresu Mediacji Rodzinnych, praca z rodziną dysfunkcyjną, super wizja dla pracowników w sektorze pracy socjalnej. Certyfikowany Logoterapeuta według szkoły E.V. Frankla. Doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wykładowca: Krzysztof Kraśniewski specjalista nauk o rodzinie, pedagog, coach, marynarz. Doświadczenie pracy resocjalizacyjnej z osobami uzależnionymi, zarażonymi wirusem HIV (Polska, Francja, Włochy), a także animator pracy ulicznej (street worker) z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych (Towarzystwo Profilaktyki Społecznej – Regionalne Studio Rozwoju Psychologicznego). Pracuje na rzecz profilaktyki i terapii w rodzinach dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym. Twórca warsztatów pedagogiczno–terapeutycznych: ”Na tropach dzikiego serca” adresowanych do chłopców z ośrodków szklono – wychowawczych. Przygotowywał                    i współrealizował programy edukacyjne, przedsięwzięcia artystyczne adresowane do dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością, osób dorosłych, w tym starszych,                       a także dla kadry systemu edukacji, systemu pomocy społecznej, ośrodków terapeutycznych, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, studentów, rodziców. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Szkolenia certyfikowane dla Asystentów Rodziny. Prowadzi także szkolenie dla Asystentów Rodziny  i Pracowników Socjalnych z elementami coachingu i superwizji. Prowadzi szkolenia z zakresu socjoterapii, dramoterapii z wykorzystaniem w pracy edukacyjnej i terapeutycznej. Różnorodne sposoby pomocy rodzinie  w sytuacji kryzysu. Szkolenia dla dyrektorów i menadżerów.

- Duchowość dziecka niepełnosprawnego i postrzeganie niepełnosprawności przez dzieci szkolne.

Wykładowca: Ojciec docent dr hab. Ludwik Kaszowski od 1962 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był Dyrektorem Instytutu IG UJ, kierownikiem Zakładu Geomorfologii oraz Stacji Naukowej w Łazach. Uczestniczył w wyprawach naukowych w Hindukusz, Andy, Atlas. Specjalizował się w zakresie geografii fizycznej, geomorfologii wysokich gór, geografii religii. W Akademii Polonijnej w Częstochowie zatrudniony był na stanowisku profesora, kierował Studium Podyplomowym: „Pielgrzymki i Turystyka Religijna”. W 2004 r. przeszedł na emeryturę. W r. 1996 wstąpił do Zakonu Paulinów. W 2001 r. przyjął świecenia kapłańskie. W Seminarium zakonnym pełnił funkcję prefekta studiów, prowadził duszpasterstwo akademickie na Skałce, uczestniczył  w pielgrzymkach osób niepełnosprawnych. Działalność duszpasterską realizował w Krakowie na Skałce, w Mochowie i Wieruszowie.


pdfSympoizjum naukowo - integracyjne 2016
Dodano: 2016-05-20 14:33:55Pobrano: 374 // 0.40 MB