ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Odbudowa dróg "Na Kościoki" w Cichem, "Kocańdy Dół" w Załucznem oraz remont drogi "Do Budza" w Czerwiennem uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej

2016-04-19 do 2016-05-06 // Oglądano: 1713 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Odbudowa dróg gminnych /Na Kościoki/ w miejscowości Ciche, /Kocańdy Dół/ w miejscowości Załuczne oraz remont drogi gminnej /Do Budza/ w miejscowości Czerwienne, uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej

Znak sprawy: RB.271.12.2016

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 12/2016

Numer ogłoszenia w BZP: 43613 - 2016

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19/04/2016

  Termin składania ofert: do 06/05/2016 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 06/05/2016 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfSIWZ_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:42Pobrano: 378 // 0.85 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:43Pobrano: 377 // 0.08 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:44Pobrano: 363 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:45Pobrano: 392 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:46Pobrano: 365 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:46Pobrano: 370 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:47Pobrano: 384 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:48Pobrano: 385 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:49Pobrano: 472 // 0.34 MB
zipZal_08_Przedmiary_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:21:51Pobrano: 474 // 0.14 MB
pdfOgloszenie_2016-12
Dodano: 2016-04-19 11:39:47Pobrano: 369 // 0.28 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 26-04-2016
Dodano: 2016-04-26 08:31:54Pobrano: 353 // 0.08 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2016-05-16 07:59:52Pobrano: 567 // 0.17 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2016-05-25 10:27:23Pobrano: 311 // 0.15 MB