ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2016-04-11 do 2016-05-11 // Oglądano: 1248 // Wstecz

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od 11.04.2016r. do 11.05.2016r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 10966/2, 10966/3, 10966/4, 10966/5, 10966/6, 10966/7, 10966/8, 10966/9, 10966/10, 10966/11, 10968, 10987/7, 10987/8, 10987/9, 10987/10, 10987/11, 10987/12, 10987/19, 10987/20, 10987/21, 10987/23, 10987/24, 10987/25, 10987/26, 10987/27, 10987/28, 10987/29, 10987/30, 10987/37, 10999/1, 11000/1, 11002, 11003, 11013, 11015, 11016/1, 11017, 11020 i 11022 o łącznej pow. 4.9124ha położonych w Chochołowie objęte księgą wieczystą nr NS1T/00161543/8.   

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.