ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

E-Kompetentni - ankieta

2016-03-30 do 2016-04-23 // Oglądano: 1287 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec podpisała deklarację przystąpienia do projektu „E-Kompetentni”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dofinansowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Przedmiotowy projekt planowany jest do realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski.
W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne, mające na celu poprawę oraz zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych. Grupą docelową są Mieszkańcy Gmin partnerskich – osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców gminy do wypełnienia załączonej ankiety, która jest niezbędna do opracowania projektu.

ANKIETA