ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2016-03-14 do 2016-04-04 // Oglądano: 1038 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz Uchwały nr XIII / 137 / 2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 r  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Oznaczenie  nieruchomości 

Cz.dz. ew. 5160  

Położenie  

Czarny Dunajec -  Rynek          

Powierzchnia gruntu

0.0458 ha

Księga wieczysta

NS1T / 00147701/0

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza – stacja paliw ORLEN                                    

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

KG – tereny dróg i ulic ( drogi główne )

 

Warunki umowy

Czynsz roczny w wysokości 177 451,27 zł + VAT   waloryzowany na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy  o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych         

Okres dzierżawy                            

Przedłużenie umowy do 31 grudnia 2032 r

 

 

Czarny Dunajec 2016.02.10