ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-02-19 do 2016-02-29 // Oglądano: 1348 // Wstecz
Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, pn-pt od 8.00 do 15.00, tel. 18 26 57179) w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją Oferenta z przyznanej dotacji. W przypadku, gdy Organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, powierzający oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków realizacji zadania.


pdfZarządzenie Nr 19 2016 2016 sport
Dodano: 2016-02-19 13:54:29Pobrano: 311 // 0.04 MB
pdfProtokół Komisja - kultura 2016
Dodano: 2016-02-19 13:54:30Pobrano: 302 // 0.04 MB
pdfProtokół Komisja - sport 2016
Dodano: 2016-02-19 13:54:31Pobrano: 350 // 0.04 MB
pdfZarządzenie Nr 18 2016 kultura
Dodano: 2016-02-19 13:54:32Pobrano: 280 // 0.05 MB