ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dofinansowania dla przedsiębiorców!

2016-02-19 do 2016-03-04 // Oglądano: 1336 // Wstecz
Dofinansowania dla przedsiębiorców!W dniu 17.02.2016 Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zachęcamy przedsiębiorstwa oraz  partnerów społecznych i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe z naszego regionu do podjęcia działań celem uzyskania dofinansowania na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionie.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-1--rozwoj-lokalnych-zasobow-subregionow---spr---nabor-kart-projektow-subregionalnych#tab2

Życzymy powodzenia i sukcesu w tworzeniu i rozwijaniu własnego przedsiębiorstwa.