ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2016-02-15 do 2016-02-29 // Oglądano: 3617 // Wstecz
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm) – Gminy prowadzą ewidencję:
  1.  Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia „Ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarny Dunajec – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych”. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ankietę zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Czarny Dunajec.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza część jest obowiązkowa i musi zostać wypełniona przez każdego właściciela bądź użytkownika nieruchomości. Dane z pierwszej części posłużą do sporządzenia i aktualizowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę.

Druga część ankiety zawiera dane na temat rodzajów korzystania z wód oraz wykorzystywanych instalacji (urządzeń) związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem, opierających się na odnawialnych źródłach energii.

Ankietę można pobrać na stronie internetowej gminy (link na dole informacji), w urzędzie Gminy (Dziennik Podawczy/ p. 37) lub u sołtysa swojego sołectwa.
Następnie, wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu - Dziennik Podawczy (parter) lub u sołtysa swojego sołectwa.

Po tym terminie, w przypadku zmiany danych, aktualizacji czy wypełnianiu ankiety przez właścicieli nowo powstałych nieruchomości, nowa wersja ankiety/zgłoszenia dostępna będzie na stronie internetowej.
docxANKIETA.
Dodano: 2016-02-15 14:22:45Pobrano: 1162 // 0.02 MB