ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Spotkanie dot. możliwości pozyskania środków finansowych na remont i zabezpieczenie zabytkowych budynków w Chochołowie

2016-02-12 do 2016-02-28 // Oglądano: 1549 // Wstecz
Spotkanie dot. możliwości pozyskania środków finansowych na remont i zabezpieczenie zabytkowych budynków w ChochołowieWójt Gminy Czarny Dunajec informuje, że w dniu 28 lutego 2016 r. (niedziela) o godzinie 1400 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich, 34-513 Chochołów 184 b – odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania przez właścicieli zabytkowych budynków na terenie miejscowości Chochołów środków finansowych na ich remont i zabezpieczenie.

Spotkanie będzie miało formę konferencji połączonej z konsultacjami indywidualnych spraw. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Gminy, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Nowym Targu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Sołtys oraz mieszkańcy wsi Chochołów.

Program spotkania obejmuje:

1.      Wystąpienie Wójta Gminy Czarny Dunajec – powitanie i otwarcie spotkania.

2.      Wystąpienie przedstawiciela Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Nowym Targu wprowadzające w tematykę ochrony zabytków wsi Chochołów.

3.      Wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego – Organu Administracji
Architektoniczno-Budowlanej przedstawiające zagadnienia związane z uzyskaniem
zgody/pozwolenia na realizację remontu w obiektach znajdujących się na terenie wsi.

4.      Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Gminy, informujące o aktualnie dostępnych
programach wsparcia finansowego, z których możliwe będzie pozyskanie środków na
objęcie wsi działaniami mającymi na celu zachowanie obiektów budowlanych w stanie niepogorszonym.

5.      Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przedstawiające koncepcję przebiegu obwodnicy wsi.

6.      Indywidualne konsultacje w mieszkańcami.

7.      Zakończenie konferencji.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych