ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 lutego 2016 r.

2016-02-09 do 2016-02-23 // Oglądano: 1000 // Wstecz
w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury w roku 2016

Działając na podstawie art.11,us.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami)  oraz art.7 ust. 1 pkt 19, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

 

co następuje:

§ 1. 

Powołuję Komisję ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2016r. w zakresie kultury pod nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

w składzie:

1. Anna Trebunia - Wyrostek                      -    Przewodniczący

2. Michał Jarończyk                                     -   Członek 

3. Renata Zięba                                           -   Członek


§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.