ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2016-02-08 do 2016-02-29 // Oglądano: 1720 // Wstecz
INFORMACJA
w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie przez Gminę selektywnie zebranymi i odebranymi odpadami oraz przyznawanych zwolnieniach z opłat, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z Uchwałą nr XI/98/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015 r od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie przez Gminę selektywnie zebranymi i odebranymi odpadami, wynoszące:

·       1-os. gospodarstwo domowe: 24 zł/kwartał,

·        2-os gospodarstwo domowe: 48 zł/kwartał,

·        3-os. gospodarstwo domowe: 72 zł/kwartał,                                                                                              

·        4-os. gospodarstwo domowe: 96 zł/kwartał,

·        5-6 os. gospodarstwo domowe: 120 zł/kwartał,

·        7-8 os. gospodarstwo domowe: 138 zł/kwartał,

·        gospodarstwo domowe pow. 8-os: 156 zł/kwartał.

ZWOLNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE GOSPODARSTWU DOMOWEMU, W KTÓRYM DOCHÓD NIE PRZEKRACZA KWOTY UPRAWNIAJĄCEJ DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zgodnie z Uchwałą nr XI/99/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015 r. od stawki opłat za gospodarowanie odpadami przysługuje zwolnienie, w wysokości 50% dla gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej), w przypadku zgodności ilości osób w gospodarstwie domowym ze złożoną deklaracją.

Zwolnienie zostanie przyznane automatycznie, na podstawie wykazu gospodarstw domowych kwalifikujących się do uzyskania tego zwolnienia, które zostanie przekazane od Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej.

Informacje o zwolnieniu zostaną przekazane właścicielowi nieruchomości, kwalifikującej się do przedmiotowego zwolnienia, w formie pisemnego zawiadomienia.

ZWOLNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM WIELODZIETNYM

Zgodnie z Uchwałą nr XI/99/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 listopada 2015 r. od stawki opłat za gospodarowanie odpadami przysługuje zwolnienie, w wysokości 50% dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W przypadku, gdy liczba osób w deklaracji przewyższa liczbę osób kwalifikującą się do zwolnienia, zwolnienie 50% stawki przysługuje tylko rodzinom wskazanym na wykazie.

Zwolnienie zostanie przyznane automatycznie, na podstawie wykazu gospodarstw domowych kwalifikujących się do uzyskania tego zwolnienia, które zostanie przekazane od Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej.

Informacje o zwolnieniu zostaną przekazane właścicielowi nieruchomości, kwalifikującej się do przedmiotowego zwolnienia, w formie pisemnego zawiadomienia.