ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Podczerwone

2016-02-08 do 2016-02-22 // Oglądano: 1518 // Wstecz
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP PodczerwoneW remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podczerwonem odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, podczas którego dotychczasowe władze złożyły sprawozdanie. Wybrano również nowy zarząd, który będzie sprawował swoją funkcję przez 5 kolejnych lat.

Zebranie,które odbyło się 5 lutego miało szczególny charakter. Odznaczeni zostali zasłużeni dla jednostki.

Krzyżem Koronnym za wkład w rozwój OSP Podczerwone uhonorowano st. bryg. w st. spocz. Czesława Kosibę, wójta gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza, radnego gminnego Kazimierza Dzielskiego, dh Stanisława Leję i dh Jana Kowalczyka. Odznaczenie to przyznano ponadto gen. bryg. Wiesławowi Leśniakiewiczowi, nadbryg. Józefowi Galicy i skarbnik gminy Czarny Dunajec Stanisławie Pilch.

Złotym Medalem Na Straży za wkład w rozwój OSP Podczerwone uhonorowano posła na Sejm RP, prezesa ZOWZOSP RP Edwarda Siarkę, prezesa ZOPZOSP RP dh Jana Kuczkowicza, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Mariusza Garusa, dh Kazimierza Jarończyka, dh Jana Ciężczaka i dh Jana Toczka. Odznaczenie to przyznano także komendantowi powiatowemu PSP w Nowym Targu mł. bryg. Mariuszowi Łaciakowi (medal odebrał zastępca kpt. Piotr Domalewski) i dh Andrzejowi Wielkiewiczowi.

Przed przystąpieniem do wyboru nowych władz, zaprezentowane zostały sprawozdania z działalności jednostki, finansowe i komisji rewizyjnej. Po ich wysłuchaniu strażacy ochotnicy jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

W 2015 r. jednostka OSP Podczerwone uczestniczyła w 21 zdarzeniach na terenie gminy Czarny Dunajec (20) i gminy Jabłonka (1), w tym 5 pożarach w Podczerwonem – kotłowni, szałasu, traw (2 razy) i domu mieszkalnego. Strażacy na bieżąco przechodzą szkolenia, by wzbogacić w ten sposób swoje umiejętności.

Obecni druhowie jednogłośnie wybrali nowy zarząd, który po ukonstytuowaniu ogłosił, że nowym naczelnikiem OSP przez następną 5 - letnią kadencję będzie Krzysztof Leja, który na tym stanowisku zastąpił swojego ojca dh Józefa Leją. Tym samym rodzinna tradycja będzie nadal kontynuowana.

W skład nowego zarządu OSP Podczerwone weszli także Kazimierz Jarończyk – prezes, Jan Toczek – zastępca naczelnika, Jan Ciężczak – skarbnik, Grzegorz Hajnos – sekretarz, Stanisław Podczerwiński – kronikarz i Marek Solarczyk – gospodarz remizy. W nowym składzie komisji rewizyjnej znaleźli się Jan Leja, Stanisław Masny i Tomasz Jędrzejowski. Wybrano również delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP – Kazimierza Jarończyka i Krzysztofa Leję.

Podczas spotkania głos zabrali zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm RP Edward Siarka, wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, st. bryg. w st. spocz. Czesław Kosiba, którzy życzyli strażakom i ich rodzinom zdrowia i pomyślności, a przede wszystkim, jak najmniejszej liczby wyjazdów do pożarów, czy wypadków. Nie kryjąc zdziwienia, dziękowali ustępującemu naczelnikowi za te 40 lat pracy społecznej na rzecz bezpieczeństwa Podczerwonego i okolicznych miejscowości. Podkreślali, że dh Józef Leja pracował z trzema pokoleniami i wychował wielu strażaków.

Dh Józef Leja naczelnikiem został w 1976 r. kontynuując rodzinne tradycje. Jego dziadek i ojciec sprawowali tę funkcję od 1928 r. Józef Leja rozwijał jednostkę OSP Podczerwone najlepiej, jak tylko potrafił wprowadzając ją m.in. do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. To dzięki jego staraniom powstała nowa remiza w centrum miejscowości. Na stanie znajdują się obecnie nowe samochody i sprzęt ratowniczo – gaśniczy, a strażacy stale doszkalają swoje umiejętności.

Ochotnicza Straż Pożarna w Podczerwonem założona została w 1904 r. po wielkim pożarze, który strawił połowę zabudowań na „Lejówce”. Od tego czasu strażacy ochotnicy czuwają nad bezpieczeństwem miejscowości. Uczestniczą też w akcjach pożarniczych i ratunkowych na terenie całej gminy Czarny Dunajec.

Od 1997 r. OSP Podczerwone należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jako jedna z pięciu jednostek z terenu gminy Czarny Dunajec. W jej szeregach jest 49 strażaków, w tym 3 kobiety. Tytułem honorowego strażaka może pochwalić się 8 zasłużonych druhów.