ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2016 roku

2016-01-27 do 2016-02-20 // Oglądano: 1993 // Wstecz
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Opłaty obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

 

 

Ilość osób tworzących gospodarstwo domowe

Wysokość opłaty  od gospodarstwa domowego  

w przypadku stosowania się do zasad selektywnej zbiórki

Kwota miesięczna

Kwota kwartalna

Kwota roczna

1

8 zł

24 zł

96 zł

2

16 zł

48 zł

192 zł

3

24 zł

72 zł

288 zł

4

32 zł

96 zł

384 zł

 5-6

40 zł

120 zł

480 zł

 7-8

46 

138 zł

552 zł

>8

52 

156 zł

624 zł

 

 

1.      

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być uiszczana:

 

a)      w kasie Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

b)      u sołtysa wsi,

c)      na rachunek bankowy nr: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001

 

2.       Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie,
w następujących terminach:

 

a)      za I kwartał – do 15 marca danego roku,

b)      za II kwartał – do 15 maja danego roku,

c)      za III kwartał – do 15 września danego roku,

d)      za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.

 

3.       W przypadku wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z wyliczenia tej opłaty za trzymiesięczny okres, o którym mowa w ust. 1, kwota nadpłacona zostanie zaliczona na poczet przyszłych opłat.