ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Czarny Dunajec

2015-12-28 do 2016-01-11 // Oglądano: 1940 // Wstecz
Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Czarny Dunajec22 kompletów instalacji fotowoltaicznych o mocy o mocy 4,16 kWp zamontowanych zostało na budynkach prywatnych oraz 1 komplet o mocy 39,78 kWp na budynku użyteczności publicznej (lodowisko w Czarnym Dunajcu) w ramach projektu „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Czarny Dunajec” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt ma na celu poprawę czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów wytwarzanych podczas produkcji tożsamej ilości energii elektrycznej poprzez spalanie węgla.

Wytworzona energia elektryczna z zainstalowanych instalacji ma służyć wyłącznie częściowemu pokryciu zapotrzebowania gospodarstw domowych oraz budynkowi użyteczności publicznej tj. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.

Warunkiem koniecznym było potwierdzenie przez zgłaszające się gospodarstwa domowe, że wytworzona energia elektryczna przez instalacje fotowoltaiczne będzie w 100% wykorzystana przez te gospodarstwa na własne potrzeby.

Do projektu włączono wszystkich zainteresowanych spełniających powyższe warunki. O dofinansowanie nie mogły się ubiegać podmioty gospodarcze jak również gospodarstwa domowe których zapotrzebowanie roczne na energię elektryczną było mniejsze niż moc wytwórcza instalacji – w przypadku instalacji montowanych przez Gminę Czarny Dunajec była to wartość 4000 kWh.

Należy podkreślić, że Gmina Czarny Dunajec od kilku lat mocno angażuje się w realizację projektów proekologicznych zarówno poprzez inwestycje we własną infrastrukturę (budynki użyteczności publicznej, infrastrukturę tras rowerowych i turystycznych, modernizowanie i budowa kanalizacji oraz wodociągu), jak i w sytuacji kiedy przepisy dopuszczają włączenie mieszkańców do realizowanych przez gminę projektów (montaż kolektorów słonecznych, montaż instalacji fotowoltaicznych, przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obejmującego również inwestycje w gospodarstwach domowych).

Łączna wartość projektu wyniosła 950 739,03 zł. Dofinansowanie wyniosło 90% kosztów kwalifikowanych netto w wysokości 689 819 zł.