ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr na Podhalu - dodatkowe trasy

2015-12-10 do 2015-12-24 // Oglądano: 3527 // Wstecz
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr na Podhalu - dodatkowe trasyKońcem listopada 2015 r. zakończyły się prace nad dodatkowymi trasami rowerowymi w ramach I etapu projektu pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”, m.in. w gminach Czarny Dunajec i Nowy Targ oraz mieście Nowy Targ, a także po słowackiej stronie. Dzięki oszczędnościom, jakie udało się osiągnąć latem przy budowie głównej trasy szlaku z Nowego Targu do Suchej Hory, zakres inwestycji został poszerzony o nowe działania. Według początkowych założeń projektu, miały powstać 43 km ścieżek, a aktualnie jest ich już 93.

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" to zakrojone na wielką skalę transgraniczne przedsięwzięcie zainicjowane i koordynowane przez Euroregion „Tatry”, które zakłada docelowo realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi i biegowymi. Przebiega ona przez położone po obu stronach Tatr historyczno-kulturowe krainy Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza. Powstaje w ten sposób unikatowa międzynarodowa atrakcja turystyczna, umożliwiająca aktywny wypoczynek, promująca zdrowe spędzanie wolnego czasu oraz bezpieczne i przyjazne dla środowiska naturalnego zwiedzanie na rowerze miejsc o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych.

Projekt I etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr realizuje 13 polskich i słowackich samorządów – gmina Czarny Dunajec (partner wiodący), miasto Nowy Targ, gmina Nowy Targ, gmina Szaflary, miasto Kieżmark, miasto Liptowski Mikulasz, miasto Trstená, obec Suchá Hora, obec Hladovka, obec Liesek, obec Nižná, obec Huncovce, obec Vrbov.

Główna trasa Szlaku wokół Tatr na nasypie dawnej linii kolejowej
Główna trasa prowadzi z Nowego Targu przez Zaskale, Ludźmierz, Rogoźnik, Stare Bystre, Czarny Dunajec, Podczerwone, Koniówkę, Chochołów do słowackiej Suchej Hory, a dalej przez miejscowości Hladovka, Čimhova, Liesek do Trsteny. Trasa liczy 35 km. Na trasie powstały miejsca postojowe dla rowerzystów. Wyremontowano również kilkanaście przepustów, a przede wszystkim dwa duże zabytkowe mosty kolejowe.
Ścieżka wiedzie przez atrakcyjne tereny z widokiem na Tatry, Gorce i Babią Górę. Zapierające dech w piersiach krajobrazy, a także cisza i spokój stanowią wielką atrakcję dla miłośników turystyki rowerowej.

Dodatkowe trasy rowerowe na Podhalu

Gmina Czarny Dunajec, jako partner wiodący wraz z miastem Nowy Targ oraz gminą Nowy Targ postanowiła wykorzystać zaoszczędzone środki i zgłosiła propozycje ich wykorzystania. Komitet Monitorujący Program zaakceptował nowe pomysły, w ramach których powstało kolejne 50 km ścieżek o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej i szutrowej.

Gmina Czarny Dunajec:
- Pętla puścizn czarnodunajeckich wraz z miejscem postojowym dla użytkowników Szlaku wokół Tatr w Baligówce – Czarny Dunajec
- Trasa chochołowsko – wierchowa – Stare Bystre, Ciche, Chochołów
- Trasa rowerowa na drodze polnej „Borowa" - Chochołów
- Trasa rowerowa na drogach polnych „Do Torfowni” oraz „Chodnikowej” - Podczerwone, Czarny Dunajec
- Trasa rowerowa w miejscowości Koniówka
- Trasa rowerowa obok Czarnego Potoku – Wróblówka
- Trasa rowerowa w miejscowości Czarny Dunajec
- Trasa rowerowa od miejscowości Ciche do wcześniej wybudowanych tras Szlaku wokół Tatr

Gmina Nowy Targ:
- Trasa cysterska od głównej trasy Szlaku do Ludźmierza
- Ścieżka rowerowa od Morawczyny do Pyzówki

Miasto Nowy Targ:
- Trasy rowerowe wokół Nowego Targu


Gmina Czarny Dunajec:

Pętla puścizn czarnodunajeckich wraz z miejscem postojowym dla użytkowników Szlaku wokół Tatr w Baligówce – Czarny Dunajec
Trasa o długości 8,34 km, szer. 2,5-2,0 m z nawierzchnią tłuczniową. Rozpoczyna się ona od parkingu wybudowanego w ramach projektu i dalej poprzez drogę rowerową "Chodnikową" prowadzi po torfowiskach, kończąc się przy cmentarzu w Czarnym Dunajcu, skąd znów możemy dostać się na parking.
Pętla puścizn czarnodunajeckich bezpośrednio łączy się z główną trasą „Szlaku wokół Tatr" przez drogę „Do Torfowni”.
W połowie swojej długości pętla puścizn krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 957, co pozwala na bezpośrednie włączenie się do pętli rowerowej.
Pętla torfowisk czarnodunajeckich prawie w całości prowadzi przez teren o wybitnych walorach przyrodniczych, zaliczony do obszarów Natura 2000 – Torfowiska Orawsko-Nowotarskie. Aby zapewnić właściwą ochronę tego obszaru trasę wyznaczono po istniejących drogach polnych w pewnym oddaleniu od najbardziej chronionych torfowisk – torfowiska Kaczmarka Stare Pole, torfowiska Puścizna Mała oraz torfowiska Baligówka. Trasa przebiega również w niewielkiej odległości od Zakładu Torfowego i zabytkowej kolejki wąskotorowej, która jest w stałym użytkowaniu, a jej torowisko prowadzi przez unikatowe tereny torfowisk.
Wykonano również remont miejsca postojowego usytuowanego bezpośrednio w połowie pętli puścizn czarnodunajeckich - powstała wiata z ławkami i stołem, stojakami na rowery i tablicą informacyjną.

Trasa chochołowsko-wierchowa
Podczas realizacji projektu gmina Czarny Dunajec uzyskała dodatkowe środki na wytyczenie i oznakowanie 11,8 km ścieżki rowerowej prowadzącej od głównej trasy „Szlaku wokół Tatr" w miejscowości Stare Bystre do Chochołowa. W ten sposób powstała pełna trasa udostępniająca kolejne obszary pogranicza polsko-słowackiego o wybitnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych. Trasa ta jest dostępna od głównej trasy „Szlaku wokół Tatr" zarówno od strony granicy ze Słowacją (ok. 1 km odległości), jak i od strony gminy Czarny Dunajec, czy miasta Nowy Targ (miejscowość Stare Bystre). W ramach działania wykonano niezbędne oznakowanie kierunkowe oraz 5 tablic informacyjnych o „Szlaku wokół Tatr" i unikalnych walorach miejsc, przez które prowadzi ścieżka rowerowa.
W późniejszym etapie realizacji projektu Gmina Czarny Dunajec pozyskała dodatkowe środki na wykonanie nawierzchni asfaltowej i szutrowej na 6,83 km trasy chochołowsko-wierchowej.

Trasa rowerowa na drodze polnej „Borowa" w Chochołowie
Działanie objęło remont drogi polnej o długości 2,4 km z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową w ramach pętli chochołowskiej łączącej się bezpośrednio z główną trasą „Szlaku wokół Tatr”. Odcinek połączył szlak rowerowy z miejscowością Chochołów, która leży na „Szlaku architektury drewnianej”. Chochołów stanowi żywy skansen budownictwa regionalnego i unikatowy zabytek, przyciągający rzesze turystów z całego świata. Tutejsze drewniane chałupy i zagrody góralskie, zbudowane w starym podhalańskim stylu, pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku i zostały uznane przez UNESCO zabytkami klasy „0”. Chochołów to także jeden z głównych ośrodków turystycznych w regionie przez dostęp do licznych miejsc noclegowych oraz do nowo powstających największych w Polsce „Term Chochołowskich”.
Nowy odcinek trasy rowerowej obok walorów historyczno-kulturowych, posiada również niezwykłe walory krajobrazowo-widokowe (szerokie panoramiczne widoki wszystkich pasm górskich otaczających Podhale ze szczególnie znakomitą ekspozycją Tatr), a jego profil jest bardzo korzystny dla ruchu rowerowego i narciarsko-biegowego i przyjazny dla turystyki rodzinnej.

Trasa rowerowa na drogach polnych „Do Torfowni” oraz „Chodnikowej”
Powstały parking w Czarnym Dunajcu został połączony z główną ścieżką trasą rowerową na odcinku 3,8 km, prowadzącą przez tereny zalesione i atrakcyjne przyrodniczo. Ta ścieżka rowerowa stanowi równocześnie część pętli tematycznej puścizn czarnodunajeckich prowadzącej przez unikatowe torfowiska.

Trasa rowerowa w miejscowości Koniówka
Ścieżka rowerowa o szer. 3 m i długości 1.650 metrów połączyła miejscowość Koniówka z główną trasą „Szlaku wokół Tatr". W miejscu rozpoczęcia ścieżki znajduje się parking przy remizie OSP dostępny dla podróżujących drogą wojewódzką 958 z Chabówki do Zakopanego. Ponadto jest to miejsce, gdzie znajdują się szczątki amerykańskiego samolotu Boeing B-17 Flying Fortress (Latająca Forteca), który rozbił się tutaj w podczas II wojny światowej w 1944 roku. Ponadto od miejscowości tej dla podróżujących ścieżką rowerową w kierunku granicy ze Słowacją rozpoczyna się obszar Natura 2000 – Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, przez które prowadzi główna trasa „Szlaku wokół Tatr".
Z Koniówki istnieją połączenia drogami lokalnymi (gminnymi) o bardzo małym natężeniu ruchu wzdłuż rzeki Czarny Dunajec zarówno w stronę Chochołowa i Dzianisza, jak również w stronę Podczerwonego i Czarnego Dunajca aż do zabytkowego mostu kolejowego na głównej trasie „Szlaku wokół Tatr" i powstającego tam miejsca rekreacyjnego. Trasa jest ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników.

Trasa rowerowa obok Czarnego Potoku we Wróblówce
Trasa rowerowa o długości 2,43 km, szer. 3,0 m. z nawierzchnią z frezu bitumicznego.
Odcinek ten łączy główną trasę „Szlaku wokół Tatr" z miejscowością Wróblówka i dalej prowadzi wzdłuż Czarnego Potoku aż do granicy z gminą Nowy Targ. Trasa jest łatwa, ponieważ nie ma większych przewyższeń (prowadzi Kotliną Orawsko-Nowotarską). Ma walory krajobrazowe (rozpościerające się widoki na Gorce, Babią Górę i Tatry). Kierując się dalej drogami polnymi rowerzyści mogą dostać się do Krauszowa do ścieżki rowerowej, którą aktualnie wybudowała gmina Nowy Targ i dalej tą ścieżką do miejscowości Ludźmierz i znów do głównej trasy „Szlaku wokół Tatr".

Trasa rowerowa w miejscowości Czarny Dunajec
Trasa rowerowa o długości 230 metrów, która łączy główną trasę „Szlaku wokół Tatr" z centrum Czarnego Dunajca. Prowadzi od stalowego mostu na drodze wojewódzkiej 957 (Nowy Targ – Jabłonka). Ścieżka ta umożliwi udostępnienie korzystającym z głównej trasy Szlaku wokół Tatr walorów kulturowo-historycznych miejscowości Czarny Dunajec tj. Rynek z małomiasteczkową zabudową w Czarnym Dunajcu, kościół Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu, dworki czarnodunajeckie przy ul. Kantora.
Ten krótki odcinek 230 metrów trasy rowerowej pozwala także połączyć zrealizowaną już główną trasę „Szlaku wokół Tatr" z pętlą puścizn czarnodunajeckich.

Trasa rowerowa od miejscowości Ciche do wcześniej wybudowanych tras Szlaku wokół Tatr
Trasa rowerowa o długości 2,06 km, szerokości 3,5-3,0 m z nawierzchnią z frezu bitumicznego.
Ten dodatkowy odcinek trasy rowerowej to łącznik od strony południowo-wschodniej do głównej trasy „Szlaku wokół Tatr" poprzez trasę chochołowsko-wierchową. Trasa ta ma zwiększyć dostępność głównej trasy „Szlaku wokół Tatr" od strony miejscowości Ciche (dokładnie Ciche Dolne), a tym samym przybliży „Szlak wokół Tatr" dla użytkowników przybywających od strony powiatu tatrzańskiego – gminy Kościelisko i miasta Zakopane. W samej miejscowości Ciche znajdują się trasy narciarstwa biegowego, co w sezonie zimowym daje możliwość korzystania z tras powstałych w ramach „Szlaku wokół Tatr" przez narciarzy biegowych, jak zostało to wskazane w jednym z celów projektu. Zapewnia to pełne wykorzystanie powstałej infrastruktury komunikacyjnej przez caly rok.

Gmina Nowy Targ:

Trasa cysterska od głównej trasy Szlaku do Ludźmierza
Ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 metrów i długości 1,7 km na odcinku od głównej trasy „Szlaku wokół Tatr” w miejscowości Ludźmierz (skrzyżowanie ul. Nowotarskiej z ul. Polną), dalej w kierunku torfowiska, wzdłuż ściany lasu na torfowisku, następnie droga polną w kierunku ul. Kamieniec w miejscowości Ludźmierz do połączenia z realizowaną aktualnie ścieżką wzdłuż ul. Podhalańskiej w kierunku miejscowości Krauszów.
Trasa ta jest fragmentem trasy cysterskiej zaplanowanej w koncepcji Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr i łączącej się bezpośrednio z główną trasą szlaku. Udostępnia ona miejsca i obiekty związane z początkami osadnictwa regionu, takie jak Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, granitowy głaz umieszczony w miejscu dawnego dworu ludźmierskiego upamiętniający Kazimierza Przerwę-Tetmajera. Dodatkowo trasa ma walory krajobrazowe i przebiega tuż obok torfowisk orawsko-nowotarskich znajdujących się w obszarze Natura 2000. Odcinek tej samej trasy cysterskiej powstał już w ramach niniejszego projektu w ramach działań Miasta Nowy Targ.

Ścieżka rowerowa od Morawczyny do Pyzówki
Trasa o długości 2505 metrów, szer. 3,0 m z nawierzchnią asfaltową prowadząca od miejscowości Morawczyna do miejscowości Pyzówka. Ponadto na trasie tej wykonane zostały 2 miejsca postojowe dla rowerzystów.
Budowa przedmiotowego odcinka szlaku przyczyni się do wzmocnienia celów projektu. Ogromne znaczenie ma tutaj uzyskanie połączenia do głównej trasy Szlaku wokół Tatr z północnych obszarów pogranicza, w tym od strony Gorców (od miejscowości Obidowa). Równocześnie poprawi się dostępność tych regionów dla podróżujących główną trasą „Szlaku wokół Tatr". Dzięki temu udostępniony zostanie dla rowerzystów, a zimą również dla narciarzy, nowy obszar na terenie gmin pogranicza polsko-słowackiego.


Miasto Nowy Targ i Gmina Szaflary:


Główna trasa po nasypie kolejowym
W ramach 1 etapu projektu Miasto Nowy Targ wybudowało 1,74 km ścieżki rowerowej na nasypie dawnej linii kolejowej. Trasa rozpoczyna się przy drodze krajowej 47 z Krakowa do Zakopanego tuż przy restauracji i hotelu „Skalny Dworek”. Przejeżdżamy ok. 200 metrów do przejazdu kolejowego, przez który przeprowadzamy rower. Nowotarski odcinek szlaku prowadzi przez Bór Kombinacki. Podróżując tą scieżką rowerową mijamy budynek dawnej stacji kolejowej Nowy Targ Fabryczny oraz zabudowania dawnych Zakładów Przemysłu Skórzanego. W Borze Kombinackim powstało tez kilka żwirowych tras rowerowych, które zimą służą również jako trasy narciarstwa biegowego. Trasa nowotarska dochodzi do granicy miasta z gminą Szaflary.
Dalej prowadzi półkilometrowy odcinek ścieżki rowerowej wybudowany przez Gminę Szaflary. Kończy się on tuż za lasem, po przecięciu szlaku przez lokalną drogę prowadzącą do Zaskala. Podróżujemy ciągle nasypem dawnej linii kolejowej i przed sobą mamy dawny most kolejowy nad potokiem Rogoźnik. Tu zaczyna się odcinek Szlaku wokół Tatr w Gminie Nowy Targ.

Trasy rowerowe wokół Nowego Targu
W kolejnym etapie projektu Miasto Nowy Targ włączyło do projektu kolejne odcinki tras rowerowych budowanych wokół Nowego Targu. Ich łączna długość wynosi ok. 11 km.
Miasto Nowy Targ ze względu na swoje centralne położenie oraz historyczne znaczenie po stronie polskiej stanowi główny punkt i zwornik tras rowerowych. Stąd w koncepcji z 2005 roku zaplanowano, aby Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr otaczał miasto, udostępniając w ten sposób liczne historyczno-kulturowe zabytki oraz przyrodnicze walory okolicy. Otoczenie miasta pozwalało na wyprowadzenie „Szlaku wokół Tatr" na wschód w kierunku Spiszu oraz na zachód, starym nasypem nieczynnej linii kolejowej aż do granicy w Suchej Horze. Szlak zgodnie ze swoimi założeniami ma pokazywać i promować najcenniejsze walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Takie są też trasy zaproponowane przez Miasto Nowy Targ jako dodatkowe działania w projekcie.
Użytkownik Szlaku wokół Tatr docierając do nowotarskiego odcinka dzięki nowym realizowanym już przez miasto odcinkom ma możliwość okrążenia miasta z dwóch stron – od zachodu i północy lub od południa i wschodu. Każda z tych tras przybliża go do obiektów historycznych lub przyrodniczych.
Od głównej trasy skręcając w lewo podróżuje się żwirową ścieżką rowerową prowadzącą częściowo przez kompleks leśny Bór Kombinacki obok dawnej stacji PKP Nowy Targ Fabryczny, a częściowo przez dawne zakłady obuwnicze NZPS Podhale. Użytkownik szlaku może również wybrać inne trasy i żwirowymi ścieżkami rowerowymi w kompleksie leśnym Bór dostać się dostać się do ul. Ludźmierskiej tuż przy osiedlu Na Skarpie. Z tego miejsca użytkownik może przez kładkę na Czarnym Dunajcu dostać sie polnymi drogami do Bazyliki w Ludźmierzu.

Jednak przede wszystkim z ul. Ludźmierskiej użytkownik Szlaku dostaje się na asfaltową ścieżkę rowerową prowadzącą zachodnią stroną miasta. Odcinek ten prowadzi wzdłuż rzeki Czarny Dunajec z widokiem na Gorce znajdującej sie po północnej stronie i dociera aż do mostu na „Zakopiance”. Tutaj popod mostem łączy się ze zrealizowanym już w latach 2010-2012 przez miasto Nowy Targ ze środków MRPO i mikroprojektu Euroregionu „Tatry” odcinkiem wzdłuż rzeki Czarny Dunajec. Ten odcinek z kolei udostępnia w bezpośredniej bliskości zabytki znajdujące się w centrum Nowego Targu, m.in. Ratusz, rynek, kościół św. Anny, kapliczki, itd. Jadąc dalej wzdłuż Czarnego Dunajca dojeżdżamy do nowego mostu i tam ścieżka skręca na południe i wzdłuż rzeki Biały Dunajec prowadzi wschodnią stroną miasta. Ten odcinek również został wykonany w latach 2010-2012 razem z kładką pieszo-rowerową na rzece Biały Dunajec, która prowadzi wprost do unikatowego rezerwatu Bór na Czerwonem.
Podróżując dalej przez Osiedle Polana Szaflarska dostajemy się na południowy odcinek ścieżki rowerowej prowadzący do skrzyżowania z ul. Szaflarską na wysokości kościoła pw. św. Jana Pawła II. Dalej wzdłuż Al. Solidarności i ul. Podtatrzańskiej możemy dojechać do „Zakopianki”. Tutaj po przeprowadzeniu roweru przez drogę (z zachowaniem szczególnej ostrożności) jesteśmy znów przy początku pętli.
Wszystkie te odcinki zimą spełniać będą funkcje tras do narciarstwa biegowego, zwłaszcza że pozwalają dostać się przez kładkę pieszo-rowerową na lotnisko nowotarskie, które w zimie słynie z organizowanych tam biegów. Zwłaszcza ścieżki z nawierzchnią żwirową w kompleksach leśnych w szczególny sposób są predestynowane do tras biegowych.