ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych

2015-11-19 do 2015-11-30 // Oglądano: 1027 // Wstecz

Sprawozdanie

z konsultacji projektu uchwały z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego  w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

W dniu 26.10.2015r. do publicznej wiadomości zostało podane ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie:
określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Tryb konsultacji

Forma konsultacji
Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Przebieg konsultacji

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można było składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 listopada 2015r.,  w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org.

Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu był również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,  ( Remiza OSP, II piętro ).

Rezultat konsultacji

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.