ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Już pływam”- w roku 2016

2015-11-18 do 2015-11-25 // Oglądano: 1259 // Wstecz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Już pływam”- w roku 2016 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Województwa Małopolskiego
w roku 2016)

 

1.      Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na kryty basen w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu lub alternatywnie do Aquaparku w Zakopanem z następujących szkół:

1) Trasa nr 1- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie- grupa 30 dzieci + 2 opiekunów,

2) Trasa nr 2- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Cichem- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

3) Trasa nr 3- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu- grupa 30 dzieci + 2 opiekunów,

4) Trasa nr 4- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

5) Trasa nr 5- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

6) Trasa nr 6- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem- grupa 15 dzieci + 1 opiekun,

7) Trasa nr 7- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem- grupa 15 dzieci + 1 opiekunów,

8) Trasa nr 8- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem- grupa 15 dzieci + 2 opiekunów.

9) Trasa nr 9- Szkoła Podstawowa w Podszklu- grupa15 dzieci + 1 opiekun,

10) Trasa nr 10- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 Ciche- grupa 15 dzieci+ 1 opiekun,

11) Trasa nr 11- Szkoła Podstawowa w Odrowążu- grupa 15 dzieci + 1 opiekun.

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów, w ramach których dzieci będą uczyły się pływać pod okiem instruktorów na krytych pływalniach.

Oferty należy składać alternatywnie zarówno na jeden basen, jak i drugi, tak aby zamawiający mógł porównać, który wariant cenowy będzie dla niego korzystniejszy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne trasy osobno lub łącznie na wszystkie trasy będące przedmiotem zamówienia. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na wybrany stok.

3.      Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje II etapy realizacji zadania. I etap od marca do czerwca 2016 roku oraz II etap od września do listopada 2016 roku.

 

4.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

a)      osobiście w: Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec

b)      przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec

c)      w wersji elektronicznej  na e-mail: iwontorczyk@czarny-dunajec.pl  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25 listopada 2015 roku.

5.      Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6.      Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty,

7.      Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:


18.11.2015 r.                                                    Iwona Wontorczyk, tel. (18)521 36 80

   data                                                (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 

 


docxformularz ofertowy transport.
Dodano: 2015-11-18 14:00:12Pobrano: 414 // 0.01 MB