ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC

2015-11-16 do 2015-11-30 // Oglądano: 1196 // Wstecz
LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJECGmina Czarny Dunajec przystępując do Programu Priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wykonanie
w bieżącym roku zabiegów zwalczania tej groźnej dla otoczenia rośliny. Program trwa 4 lata (2015 – 2018) a nabory wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy oraz opinii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nt. zasadności wykonania zabiegów, wyłonione zostały obszary, które objęto Programem.

W listopadzie br. wykonane zostały jednorazowe zabiegi likwidacji barszczu Sosnowskiego
w trzech miejscowościach na terenie Gminy Czarny Dunajec: Chochołów, Czarny Dunajec oraz Odrowąż, na obszarze o łącznej powierzchni 74,13 arów.

Uzyskana w ramach Programu Dotacja wyniosła 84,87 % kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 2 443,92 zł. Całość zadania to 2879,45 zł, w tym 435,53 zł stanowił wkład własny Gminy.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu zostało przeznaczone na pokrycie kosztów usług związanych
z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego oraz zakupu środków chemicznych, oprysków|
i komponentów umożliwiających realizację zadania.