ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2015-10-27 do 2015-11-27 // Oglądano: 1079 // Wstecz

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od  27.10.2014r. do 27.11.2014r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 7573/1, 7573/2 i 7573/4 o łącznej pow. 0.2728 ha położonych w Koniówce objęte księgą wieczystą nr KW NS1T/00158269/9. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.

 

Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Gminy                                                                        

w Czarnym Dunajcu

 

Stanisław Klocek

Przewodniczący Komisji