ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku

2015-10-26 do 2015-12-07 // Oglądano: 1752 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 EURO oraz powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

nazwa zamówienia:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Czarny Dunajec w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku

Znak sprawy: RB.271.37.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 37/2015

Data przesłania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: 20/10/2015

Sposób przekazania ogłoszenia do opublikowania w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: drogą elektroniczną

Termin składania ofert: do 07/12/2015 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 07/12/2015 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:25Pobrano: 387 // 0.16 MB
pdfSIWZ_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:34Pobrano: 457 // 0.81 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:35Pobrano: 392 // 0.08 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:36Pobrano: 393 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:37Pobrano: 404 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-usług_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:38Pobrano: 386 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:39Pobrano: 390 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:40Pobrano: 414 // 0.04 MB
zipZal_07_Projekt_umowy_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:41Pobrano: 434 // 0.09 MB
pdfZal_08_Opis_przedmiotu_zamowienia_2015-37
Dodano: 2015-10-26 08:28:43Pobrano: 477 // 0.24 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2015-12-09 10:14:44Pobrano: 368 // 0.15 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2015-12-22 08:53:36Pobrano: 284 // 0.14 MB