ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 172/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 października 2015 roku w sprawie: zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

2015-10-09 do 2015-10-26 // Oglądano: 1402 // Wstecz

Działając na podstawie art. 182 § 1, pkt 1, § 2, pkt 1 i art. 184 § 1, pkt 1 i § 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami ) oraz § 1, pkt 2 i § 7 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej( M. P. Nr 30, poz. 345 ) 

 

Wójt Gminy CZARNY  DUNAJEC   z a r z ą d z a , co następuje :

 

§ 1

1.      Powołuje się do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Pieniążkowicach – Joannę Marię Leja zam. Czarny Dunajec.

2.      Powołuje się do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Podczerwonem  – Zofię Leja zam. Koniówka.     

3.      Odwołuje się ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Czarnym Dunajcu – Magdalenę Agnieszkę Krupa zam. Czarny Dunajec, której członkostwo wygasło na skutek zrzeczenia się.

 

§ 2

 

Informacje o zmienionych składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec, zamieszczenie na stronie  Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


pdfSkład osobowy OKW
Dodano: 2015-10-09 13:40:15Pobrano: 458 // 0.12 MB