ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 165/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

2015-10-05 do 2015-10-26 // Oglądano: 1429 // Wstecz

Działając na podstawie art. 182 § 1, pkt 1, § 2, pkt 1 i § 2a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami ) oraz § 1, pkt 2 i § 7 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej( M. P. Nr 30, poz. 345 ) 

 

Wójt Gminy CZARNY  DUNAJEC   z a r z ą d z a , co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień                 25  października 2015 roku– od Nr 1 do Nr 23 jak poniżej :

Nr 1 w Czarnym Dunajcu

Nr 2 w Czarnym Dunajcu

Nr 3 w Czarnym Dunajcu

Nr 4 we Wróblówce

Nr 5 w Pieniążkowicach

Nr 6 w Dziale

Nr 7 w Odrowążu

Nr 8 w Załucznem

Nr 9 w Podszklu

Nr 10 w Piekielniku

Nr 11 w Piekielniku

Nr 12 w Podczerwonem

Nr 13 w Koniówce

Nr 14 w Chochołowie

Nr 15 w Cichem

Nr 16 w Cichem

Nr 17 w Cichem

Nr 18 w Ratułowie

Nr 19 w Ratułowie

Nr 20 w Czerwiennem

Nr 21 w Czerwiennem

Nr 22 w Starem Bystrem

Nr 23 w Starem Bystrem

§ 2

Do składów osobowych poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych powołuje się osoby  jak  w załącznikach  do Zarządzenia od Nr 1 do Nr 23.

 

§ 3

Informację o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec, zamieszczenie na stronie  Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


pdfSklad-osobowy-okw
Dodano: 2015-10-05 15:26:58Pobrano: 569 // 0.12 MB