ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

2015-10-02 do 2015-10-23 // Oglądano: 1033 // Wstecz

                                                                                                                                                                                       

                          Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami /  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od 02.10.2015r. do 02.11.2015r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 10991 o pow. 0.0683 ha położonej w Chochołowie objęta księgą wieczystą nr NS1T/00159768/4.     

 Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

 

 

 

                                                                                                          Stanisław Klocek

                                                                                                     Przewodniczący Komisji