ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

UŚMIECH DZIECKA PONAD WSZYSTKO!

2015-09-28 do 2015-10-10 // Oglądano: 1936 // Wstecz
UŚMIECH DZIECKA PONAD WSZYSTKO!„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czarny Dunajec”.

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu informuje, iż z dniem 31 lipca 2015 roku zakończono realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czarny Dunajec”. Wartość wnioskowana projektu wynosiła 653 484,32 zł. Dofinansowanie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jak wynika z informacji dla beneficjenta przesłanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, wydatki kwalifikowane uznane prze WUP wynoszą 653 484,32 zł, w tym:

·       451 077,32 zł w ramach cross- financingu.

·       197 354,94 zł w ramach wydatków inwestycyjnych

 
W ramach projektu zostały wykonane modernizacje i organizacje placów zabaw przy następujących szkołach:

1. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 1 Ciche- (plac zabaw oraz jego ogrodzenie)

2. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 Ciche- (plac zabaw)

3. Szkoła Podstawowa nr 3 Ciche - (bezpieczna nawierzchnia na istniejącym placu zabaw)

4. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie ( dodatkowe urządzenia na placu zabaw)

5. Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku ( dodatkowe urządzenia na placu zabaw)

6. Szkoła Podstawowa w Podszklu ( dodatkowe urządzenia na placu zabaw)

7. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach ( dodatkowe urządzenia na placu zabaw)

8. Szkoła Podstawowa w  Odrowążu-  (plac zabaw przy Gimnazjum w Załucznem)

Ponadto zakupiono dodatkowe wyposażenie do 13 oddziałów przedszkolnych:
SP Podczerwone, SP Czerwienne nr 1, SP Podszkle, ZSPiG Ratułów, ZSPiG nr 1 Ciche, ZSPiG nr 2 Ciche, SP nr 3 Ciche, SP Chochołów, SP Odrowąż, SP Odrowąż oddział
w Załucznem, SP Pieniążkowice, SP Pieniążkowice filia Dział, ZSPiG w Piekielniku: (zabawki, pomoce dydaktyczne, laptopy, wyposażenie do kuchni, tablice interaktywne, wyposażenie wypoczynkowe, meble, sprzęt ITC, RTV, AGD, zabezpieczenie grzejników, dywany, wykładziny, artykuły plastyczne).

Równocześnie zakupiono sanitariaty dla dzieci najmłodszych w celu dostosowania toalet do potrzeb dzieci najmłodszych w następujących szkołach: SP Podczerwone,
SP czerwienne nr 1, SP Podszkle, SP nr 3 Ciche, SP Chochołów, SP Pieniążkowice,
SP Odrowąż oddział Załuczne, SP Odrowąż, SP Pieniążkowice filia Dział, ZSPiG
w Piekielniku, ZSPiG w Ratułowie .

            Działania podjęte w ramach realizacji projektu, umożliwiły podniesienie standardu pracy w oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Dunajec,
co przyczyniło się do zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej. Dzięki realizacji projektu, dzieci otrzymały szansę na lepszy rozwój intelektualny
i emocjonalny, a przez wczesny kontakt z grupami rówieśniczymi, lepiej będą mogły sobie radzić z problemami wieku dziecięcego. Przyczyni się to także do odnoszenia sukcesów
w szkole, a potem w dorosłym życiu. Gry i zabawy na placu zabaw, korzystnie wpłyną na rozwój fizyczny oraz umysłowy dzieci. Uśmiech dzieci i ich radość z nowych zabawek jest największym podziękowaniem dla realizatorów projektu.  

            W związku z zakończoną realizacją projektu, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu wraz z koordynatorem projektu- serdecznie dziękują dyrektorom szkół biorących udział w projekcie za pomoc i współpracę przy jego realizacji.