ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

2015-09-22 do 2015-10-25 // Oglądano: 1352 // Wstecz
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy  Czarny Dunajec

z dnia 22 września 2015 r.

o numerach i granicach obwodów  głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 

            Na podstawie art. 16  §1  i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/198/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie dokonania podziału Gminy Czarny Dunajec na stałe obwody głosowania, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/359/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLV/408/2014 Rady Gminy  Czarny Dunajec z dnia 24 września 2014 roku, Wójt Gminy Czarny Dunajec podaje do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Nr

obwodu

 

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1.

Sołectwo Czarny Dunajec - ulice: Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego, Kamieniec Górny, Kolejowa od skrzyżowania z ulicami Kantora i Józefa Piłsudskiego do mostu na potoku Czarny Dunajec, Ogrodowa, Parkowa, Rynek, Sienkiewicza,

Remiza OSP w Czarnym Dunajcu,
ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec

2.

 

Sołectwo Czarny Dunajec, ulice: Kmietowicza, Ojca Świętego Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego do granicy z Sołectwem Podczerwone, Targowa

Budynek Liceum,

ul. ks. Kmietowicza 2, 34-470 Czarny Dunajec

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

3.

Sołectwo Czarny Dunajec, ulice: Ojca Świętego Jana Pawła II od granicy z Sołectwem Wróblówka do skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego, Tetmajera, Kantora, Kamieniec Dolny, Kolejowa od mostu na potoku Czarny Dunajec do granicy z Sołectwem Wróblówka, Bugaj, Nadwodna

„Dworek”,

ul. Kolejowa 14,34-470 Czarny Dunajec

4.

 

Sołectwo Wróblówka

Remiza OSP,

Wróblówka 40a, 34-470 Czarny Dunajec

5.

Sołectwo Pieniążkowice

Szkoła Podstawowa,

Pieniążkowice 142, 34-408 Odrowąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

6.

Sołectwo Dział

Szkoła Podstawowa,

Dział 9, 34-408 Odrowąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

7.

Sołectwo Odrowąż

Szkoła Podstawowa,

Odrowąż 41, 34-408 Odrowąż

8.

Sołectwo Załuczne

Gimnazjum,

Załuczne 84A, 34-408 Odrowąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

9.

Sołectwo Podszkle

Szkoła Podstawowa,

Podszkle 47, 34-472 Piekielnik

10.

Sołectwo Piekielnik od nr 1 do nr 205 

Ośrodek Zdrowia,

Piekielnik 129c, 34-472 Piekielnik

11.

Sołectwo Piekielnik od nr 206 do końca

Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum,

Piekielnik 202, 34-472 Piekielnik

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

12

Sołectwo Podczerwone

Remiza OSP,

Podczerwone 112, 34-470 Czarny Dunajec

13

Sołectwo Koniówka

Remiza OSP,

Koniówka 215c, 34-470 Czarny Dunajec

14

Sołectwo Chochołów

Szkoła Podstawowa,

Chochołów 184B, 34-513 Chochołów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

15

Sołectwo Ciche od nr 1 do nr 194

Szkoła Podstawowa Nr1,

Ciche 152, 34-407 Ciche

16

Sołectwo Ciche od nr 195 do nr 449

Remiza OSP (Ciche środkowe),

Ciche 343B, 34-407 Ciche

17

Sołectwo Ciche od nr 450 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 3,

Ciche 611A, 34-407 Ciche

18

Sołectwo Ratułów od nr 1 do nr 173

Remiza OSP (Ratułów dolny),

Ratułów 110c, 34-407 Ciche

19

Sołectwo Ratułów od nr 174 do końca

Remiza OSP (Ratułów górny)

Ratułów 252a, 34-407 Ciche

20

Sołectwo Czerwienne od nr 1 do nr 170

Szkoła Podstawowa Nr 1

Czerwienne 89, 34-407 Ciche

21

Sołectwo Czerwienne od nr 171 do końca

Katolickie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne 245, 34-407 Ciche

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

22

Sołectwo Stare Bystre od nr 1 do nr 229

Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Stare Bystre124

34-407 Ciche

23

Sołectwo Stare Bystre od nr 230 do końca

Szkoła Podstawowa Nr  1

i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,

Stare Bystre 347

34-407 Ciche

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z póżń. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Czarny Dunajec o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Czarny Dunajec w terminie do dnia 12 października 2015 r.

 

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2 a, pokój nr 40  ( II piętro) albo pod nr telefonów: 18 2613512, 18 2613538 lub w formie elektronicznej na adres e-mail gmina@czarny-dunajec.pl.

Wójt Gminy

Czarny Dunajec

(-)Józef Babicz