ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Wykonaie remontu i przebudowy dróg dojazdowych do głównej trasy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr

2015-09-07 do 2015-09-21 // Oglądano: 1950 // Wstecz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Projekt: „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu i przebudowy  dróg dojazdowych do głównej trasy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr na terenie Gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.32.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 32/2015

Numer ogłoszenia w BZP:  132211 - 2015

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07/09/2015

  Termin składania ofert: do 21/09/2015 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 21/09/2015 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:09:49Pobrano: 446 // 0.28 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:00Pobrano: 376 // 0.14 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:01Pobrano: 395 // 0.06 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:03Pobrano: 366 // 0.07 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:04Pobrano: 374 // 0.06 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:05Pobrano: 381 // 0.06 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:07Pobrano: 373 // 0.05 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:08Pobrano: 368 // 0.06 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:14Pobrano: 413 // 0.34 MB
zipZal_08_Przedmiary_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:17Pobrano: 457 // 0.28 MB
zipZal_09_Przekroje-typowe_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:10:24Pobrano: 423 // 0.63 MB
zipZal_10_Mapy_ewidencyjne+schemat_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:14:15Pobrano: 415 // 35.42 MB
pdfSIWZ_2015-32
Dodano: 2015-09-07 15:23:08Pobrano: 469 // 0.85 MB
pdfZawiadomienie o wyborze ofert
Dodano: 2015-09-24 13:26:34Pobrano: 413 // 0.19 MB
pdfInformacja o zawarciu umów
Dodano: 2015-10-05 15:05:56Pobrano: 345 // 0.16 MB