ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

"Pierwszy dzwonek" w Gminie Czarny Dunajec

2015-09-02 do 2015-09-16 // Oglądano: 1032 // Wstecz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizuje obecnie pomoc w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Czarny Dunajec, w których dochód nie przekracza 684 zł na osobę w rodzinie.
Przez rodzinę wielodzietną 3+ należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica (opiekunów lub opiekuna prawnego) oraz 3 lub więcej dzieci. 

Dofinansowanie jest udzielane dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej. Przeznaczyć je można na zakup artykułów edukacyjnych, szkolnych oraz pomocy dydaktycznych - w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 120 zł na ucznia.


Deklaracje dot. programy były przyjmowane w miesiącu maju br. Obecnie trwa proces przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych i przyznawania pomocy.