ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Remont gminnych dróg rolniczych

2015-08-01 do 2015-08-15 // Oglądano: 1193 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec realizuje kolejną inwestycje infrastrukturalną. Tym razem zmodernizowane zostaną gminne drogi rolnicze na terenie gminy Czarny Dunajec, a dokładnie w Czerwiennem, Dziale, Piekielniku, Pieniążkowicach, Podczerwonem, Cichem, Czarnym Dunajcu, Podszklu i Wróblówce. W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie łącznie 2,012 km dróg.

Inwestycja podzielona została na 2 części – drogi bitumiczne i tłuczniowe.

Zadanie dofinansowane zostało w wysokości 100 000 zł. ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozostała część finansowana jest z budżetu Gminy Czarny Dunajec

Część 1 zrealizuje firma Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia z Ratułowa za kwotę 282 458,85 zł, natomiast część 2 wykona firma STM Usługi Transportowo-Sprzętowe z Piekielnika za kwotę 163 992,36 zł.

Cześć 1 obejmuje wykonanie remontu dróg – nawierzchnie bitumiczne:
- Czerwienne – droga /Do Ziemiana/ dł. 0,215 km, szer. 3,0 m (km 0+220 – 0+415) 
- Dział – droga /Przed Oknami/ dł. 0,12 km, szer. 2,7 m (km 0+250 – 0+370) 
- Piekielnik – droga /K/Kadłuba/ - dł. 0,237 km, szer. 3,0 m (km 0+078 – 0+315) 
- Pieniążkowice – droga /Do Czopów/ - dł. 0,125 km, szer. 3,0 m (km 0+280 – 0+405) 
- Podczerwone – droga /Pod Puściznę/ - dł. 0,20 km, szer. 2,5 m (km 0+148 – 0+348) 
Łączna długość wszystkich odcinków dróg przewidziana do remontu wynosi: 0,897 km

Cześć 2 obejmuje wykonanie remontu dróg – nawierzchnie tłuczniowe:
- Ciche – droga /Wierchowa od Lipki/ - dł. 0,16 km, szer. 3,0 m (km 1+690 – 1+850) 
- Czarny Dunajec – droga /Borowa od Gubałowej do Kiptowej/ - dł. 0,35 km, szer. 3,0 m (km 0+000 – 0+350) 
- Podszkle – droga /Na Bugaj/ - dł. 0,205 km, szer. 3,0 m (km 0+410 – 0+615) 
- Wróblówka – droga /Na Cesarkę/ - dł. 0,40 km, szer. 3,5 m (km 0+000 – 0+400)

Łączna długość wszystkich odcinków dróg przewidziana do remontu wynosi: 1,115 km.