ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowościach Podczerwone i Koniówka - etap I

2015-07-29 do 2015-08-12 // Oglądano: 1903 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Rozbudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 oraz budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+669,30 w miejscowościach Podczerwone i Koniówka - Etap I

Znak sprawy: RB.271.23.2015

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 23/2015

Numer ogłoszenia w BZP: 113527 - 2015

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29/07/2015

  Termin składania ofert: do 12/08/2015 do godz. 11.00
  Termin otwarcia ofert: 12/08/2015 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)


Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do siwz, jest do pobrania pod adresem:pdfSIWZ_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:27Pobrano: 434 // 0.84 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:28Pobrano: 354 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:29Pobrano: 341 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:29Pobrano: 351 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:30Pobrano: 369 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:31Pobrano: 353 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:32Pobrano: 355 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:38Pobrano: 358 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:41Pobrano: 382 // 0.33 MB
zipZal_08_Przedmiary_robot_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:44Pobrano: 439 // 0.15 MB
zipZal_10_STWiOR_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:14:49Pobrano: 382 // 0.97 MB
pdfOgloszenie_2015-23
Dodano: 2015-07-29 14:37:35Pobrano: 362 // 0.28 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2015-08-20 13:21:26Pobrano: 387 // 0.16 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2015-08-31 12:17:36Pobrano: 314 // 0.14 MB