ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

2015-07-02 do 2015-07-23 // Oglądano: 1131 // Wstecz

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od 02.07.2015r. do 02.08.2015r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4999 o pow. 0.2990 ha położonej w Odrowąż objęta księgą wieczystą nr NS1T/00158951/7.        

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.


Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Gminy                                                                        

w Czarnym Dunajcu

 

Stanisław Klocek

Przewodniczący Komisji