ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gminne zakończenie roku szkolnego 2014/2015

2015-06-25 do 2015-06-30 // Oglądano: 2321 // Wstecz
Gminne zakończenie roku szkolnego 2014/201523 czerwca w sali gimnastycznej przy ZSPiG nr 1 w Cichem odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w gminie Czarny Dunajec, podczas którego wręczone zostały dyplomy i nagrody za szczególne osiągnięcia w kończącym się roku szkolnym 2014/2015.

Najwyższe wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 5,5 w szkołach podstawowych osiągnęło 17 uczniów (2 z Podczerwonego, 2 z SPSK w Czerwiennem, 1 z Odrowąża, 1 z Piekielnika, 3 z Ratułowa, 3 z Czarnego Dunajca, 1 z SPSK nr 1 Stare Bystre, 1 z SPSK nr 2 Stare Bystre, 1 z Cichego nr 1, 1 z Chochołowa, i 1 z Czerwiennego nr 1).

Najwyższe wyniki w nauce – średnia ocen powyżej 5,2 w gimnazjach osiągnęły 42 osoby (4 z SPSK Czerwiennem, 3 z Cichego nr 2, 8 z Piekielnika, 3 z Ratułowa, 14 z Czarnego Dunajca, 6 z SPSK Stare Bystre, 2 z Cichego nr 1, 2 z Załucznego).

Najwyższy wynik z egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych uzyskało 19 uczniów (2 z Czarnego Dunajca, 2 z Cichego nr 1, 2 z Odrowąża, 2 z SPSK nr 2 Stare Bystre, 2 z SPSK Czerwienne, 1 z Chochołowa, 1 z Podczerwonego, 1 z Cichego nr2, 1 z Czerwiennego nr 1, 1 z SPSK nr 1 Stare Bystre, 1 z Pieniążkowic, 1 z Podszkla, 1 z Piekielnika, 1 z Ratułowa).

Najwyższy wynik z egzaminów zewnętrznych w gimnazjach uzyskało 8 uczniów (po 1 z Piekielnika, Załucznego, Czarnego Dunajca, SPSK Czerwienne, Ratułowa, Cichego nr 1, Cichego nr 2, SPSK nr 1 Stare Bystre).

Najwyższy przyrost wiedzy wynikający z EWD – trójka uczniów z gimnazjów nr 1 w Cichem, w Ratułowie i SPSK nr 1 Stare Bystre.

Szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych miało 13 uczniów naszej gminy (5 z Gimnazjum SPSK w Czerwiennem, 2 z ZSPiG w Czarnym Dunajcu, 2 z ZSPiG nr w Cichem, 2 z Gimnazjum w Załucznem, 1 z ZSPiG w Piekielniku, 1 z SPSK nr 2 Starem Bystrem).

Za szczególne osiągnięcia sportowe drużynowe wyróżniono szkoły: SP Chochołów, SP Podczerwone, SP Ratułów, Gimnazjum Załuczne, Gimnazjum nr 2 w Cichem.

Szczególne osiągnięcia sportowe indywidualne miało 36 uczniów: 8 z ZSPiG nr 1 w Cichem, 7 z SP w Chochołowie, 6 z SPSK nr 1 Starem Bystrem, 4 z SP w Podczerwonem, 4 z Gimnazjum w Załucznem, 3 z ZSPiG w Czarnym Dunajcu, 2 z SPSK w Czerwiennem, 1 z ZSPiG nr 2 w Cichem, 1 z ZSPiG w Ratułowie.

Za szczególne osiągnięcia artystyczne grupowe wyróżniono: zespół teatralny „Bez Nazwy” z Gimnazjum w Załucznem, grupę teatralną „Koneser” z ZSPiG nr 2 w Cichem, grupę „Na Rozdrożu” z SPSK nr 1 w Starem Bystrem, grupę uczniów z ZSPiG nr 1 w Starem Bystrem za osiągnięcia w Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym PTTK, grupę „Imaginacja” z SPSK nr 1 w Starem Bystrem, „Teatr z Pasją” z SP SPSK w Czerwiennem, zespół „Serdocki” z SP w Podszklu, zespół „Nie Ma Lipy” z Gimnazjum SPSK w Czerwiennem, zespół uczniów tworzących gazetkę szkolną z SP nr 1 w Cichem za osiągnięcia w konkursie Forum Pismaków 2014.

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne indywidualne nagrodzono 64 uczniów, a za nienaganną postawę z zachowania, kulturę osobistą i zaangażowanie w życie szkoły wyróżniono 11 uczniów szkół podstawowych i 7 uczniów gimnazjów.

Gmina Czarny Dunajec na nagrody i stypendia motywacyjne przeznaczyła środki w kwocie 54150 zł.